FIABCI-THAI Prix D'Excellence Awards 2021
THAI REAL ESTATE BUSINESS SCHOOL

[ผู้ตั้งกระทู้]
2021-07-19|16:46:36
รายละเอียด:


รายละเอียดการสมัคร ประกอบด้วย

  • รับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564
  • คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน 1 - 10 กันยายน 2021 
  • รับรางวัล : วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564
  • สถานที่รับรางวัล : โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา

FIABCI-Thai สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลได้เชิญคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเป็นบุคคลชั้นนำในวงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศเป็นกรรมการร่วมตัดสิน ดังนั้นหากโครงการใดได้รับรางวัลจึงถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในวงการอสังหาฯนานาชาติ

 
แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด:
* ชื่อคุณ:
อีเมล์:
*รหัสยืนยัน:   2016 กรุณาป้อนรหัส =>
  อ่ า น แ ล ะ ย อ ม รั บ ใ น ก ติ ก า ก่ อ น
1) งดลงประกาศข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับ วงการประเมินค่าทรัพย์สิน
2) การลงข้อความ ประกาศ ต้องเป็น ข้อความที่ถูกกฎหมาย และศีลธรรม เท่านั้น และ เป็นความจริงทุกประการ
3) ข้อความที่ลงประกาศ ท่านจะต้องรับผิดชอบ และทำตามที่ท่านลงประกาศไว้
4) งดการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ ดูถูก เสียดสี ประชดประชัน หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
5) ห้ามลงประกาศข้อความ ที่ซ้ำๆ กัน
6) หากทาง Thaiappraisal ตรวจสอบพบ หรือ มีผู้แจ้ง ข้อความที่ละเมิดกฎ และทางเราได้ตรวจสอบแล้วเป็นจริง จะทำการลบข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
7) ทาง Thaiappraisal ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข กฎกติกาในการลงประกาศ

 

 

 

 

Area Trebs FIABCI
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่