ปัญหาที่(อาจจะ)เกิดขึ้นจากการประมาณราคาก่อสร้างที่ไม่ถูกต้อง
benz

[ผู้ตั้งกระทู้]
2020-12-15|11:02:44
รายละเอียด:


การประมาณราคาก่อสร้าง คือการจัดทำเอกสารประเมินราคาก่อสร้าง ราคาการจัดหาวัสดุทรัพยากรในการผลิตหรือราคาค่าบริการ เป็นการวิเคราะห์ การให้ความเห็น การพยากรณ์ หรือการคาดหมายล่วงหน้า การประมาณราคาจึงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงการ ซึ่งการประมาณราคาก่อสร้าง ถือเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการก่อสร้าง ผู้ประเมินราคาก่อสร้างมีหน้าที่ในการสร้างและนำเสนอการวิเคราะห์ต้นทุนที่ครอบคลุมโครงการก่อสร้าง การประมาณต้นทุนโดยละเอียดเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและลำบาก บางครั้งหากเลือกนักประมาณราคาก่อสร้างที่ไม่เชี่ยวชาญอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดต่างๆได้ เช่น ราคาที่ประเมินไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือเกิดความล่าช้าในการประเมิน

 

ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลราคา

หลายๆครั้งการประมาณราคาก่อสร้างมีการประเมินราคาที่ผิดพลาดจากข้อมูลราคาต่างๆที่ได้มา ไม่ว่าจะเป็นการไม่ได้รับความร่วมมือจากร้านค้าที่สอบถามราคา หรือจากการที่ใบเสนอราคานั้น ไม่ตรงกับราคาซื้อขายที่แท้จริง ทำให้การประมาณราคาก่อสร้างนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริง ดังนั้นเราควรที่จะมองหานักประมาณราคาก่อสร้างหลายๆเจ้า เพื่อที่จะสามารถเทียบราคาในการประมาณการนี้ได้

กฎระเบียบทางราชการ

จากกฎระเบียบของราชการบางอย่าง ทำให้เราไม่สามารถที่จะกำหนดการประมาณราคาก่อสร้างได้ตามราคาซื้อขายตามท้องตลาด เนื่องจากต้องใช้ราคาควบคุมจากทางกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งบางครั้งราคาขายจริงในท้องตลาดและสำนักงบประมาณมีการขยับตัวสูงขึ้นแล้ว นอกจากนั้นวัสดุบางอย่าง แม้จะเป็นวัสดุเดียวกัน แต่ราคาก็อาจจะแตกต่างกันได้ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการประมาณราคาก่อสร้างได้

เกิดความล่าช้าจากการเปลี่ยนแปลงแบบ

มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแบบและไม่ได้รับการประสานกับนักประมาณราคาก่อสร้าง ทำให้การประมาณราคาก่อสร้างกับแบบนั้น ไม่ตรงกัน ยิ่งไปกว่านั้นคือ แบบนั้นไม่ชัดเจนพอ ทำให้เกิดความล่าช้าในการประมาณราคาก่อสร้างนี้ ในบางครั้งงานที่ประสานไม่ตรงกับงานที่ต้องการจริงๆ ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน ล่าช้า ทำให้ต้องประมาณราคาก่อสร้างนี้ใหม่ 

 

ปัญหาจากนักประมาณราคาก่อสร้าง

นักประมาณราคาก่อสร้างบางคนมีคุณสมบัติพื้นฐานไม่เพียงพอในการประเมิน เช่น ขาดทักษะความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ขาดความเข้าใจและความสามารถในการอ่านแบบก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง แหล่งที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมด้านวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการประมาณราคาก่อสร้าง 

 

หากคุณกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญรับประมาณราคาก่อสร้าง วิศวกรมืออาชีพ ที่รับทำ BOQ ถอดแบบบ้าน ถอดแบบอาคาร ถอดแบบโรงงาน รับประมาณราคาก่อสร้าง เพื่อขอยื่นกู้ธนาคาร งานละเอียด ครบถ้วน ให้คุณรู้ต้นทุนที่แท้จริง ที่ Fastwork.co แหล่งรวมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการถอดแบบ BOQ และประมาณราคาก่อสร้าง ที่พร้อมช่วยคุณ สามารถเข้ามาเลือกดูผู้เชี่ยวชาญของเราได้ก่อนที่ https://fastwork.co/engineering-structural-design/boq

 

ที่มา

 

Website: Q-power, Tatc

 

 
แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด:
* ชื่อคุณ:
อีเมล์:
*รหัสยืนยัน:   3478 กรุณาป้อนรหัส =>
  อ่ า น แ ล ะ ย อ ม รั บ ใ น ก ติ ก า ก่ อ น
1) งดลงประกาศข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับ วงการประเมินค่าทรัพย์สิน
2) การลงข้อความ ประกาศ ต้องเป็น ข้อความที่ถูกกฎหมาย และศีลธรรม เท่านั้น และ เป็นความจริงทุกประการ
3) ข้อความที่ลงประกาศ ท่านจะต้องรับผิดชอบ และทำตามที่ท่านลงประกาศไว้
4) งดการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ ดูถูก เสียดสี ประชดประชัน หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
5) ห้ามลงประกาศข้อความ ที่ซ้ำๆ กัน
6) หากทาง Thaiappraisal ตรวจสอบพบ หรือ มีผู้แจ้ง ข้อความที่ละเมิดกฎ และทางเราได้ตรวจสอบแล้วเป็นจริง จะทำการลบข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
7) ทาง Thaiappraisal ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข กฎกติกาในการลงประกาศ

 

 

 

 

Area Trebs FIABCI
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่