UL เผยแนวโน้มในการสำรวจความยั่งยืนของธุรกิจในเอเชีย 5 ประการ
media123

[ผู้ตั้งกระทู้]
2020-12-14|17:17:44
รายละเอียด:


UL บริษัทวิทยาการความปลอดภัยระดับชั้นนำของโลกนั้นเป็นบริษัทมีบทบาทในการช่วยเหลือบริษัทต่าง ๆ ให้มีแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นมาเป็นเวลากว่าทศวรรษได้ออกรายงานฉบับใหม่ในหัวข้อแนวโน้มในการสำรวจความยั่งยืนของธุรกิจในเอเชีย 5 ประการ (Five Sustainability Trends for Businesses in Asia)จากการเข้าไปสำรวจแนวโน้ม 5 ประการว่าด้วยความยั่งยืนที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั่วเอเชียต่อการดำเนินมาตรการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ UN SDGs

 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals - UN SDGs) นั้นเป็นพันธกิจร่วมกันระหว่างประเทศต่าง ๆ  193 ประเทศซึ่งได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2015 ภายใต้เป้าหมาย 17 ประการที่ออกแบบมาเพื่อขจัดปัญหาความยากจนแร้นแค้น ลดความเหลื่อมล้ำ และดูแลรักษาปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างบนโลก โดยตั้งเป้าให้บรรลุผลสำเร็จภายในปี 2030 ซึ่งกระตุ้นให้บริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกต่างวางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเพื่อดำเนินการตามเป้าหมายสำคัญที่กำหนดไว้เหล่านี้ โดยทาง PwC ชี้ว่า บริษัท 72% ได้กล่าวถึง SDGs ในรายงาน อีกทั้งเป้าหมายดังกล่าวยังได้ผลักดันให้บริษัทต่าง ๆ ดำเนินโครงการเกี่ยวกับความยั่งยืนในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายซึ่งล้วนมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนของโลก ดังนี้

 

ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวและสุขภาวะของมาตรฐานอาคาร- การช่วยสนับสนุนในด้านสุขภาพและสุขภาวะของมนุษย์มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในภาคส่วนธุรกิจ เพราะการจัดการให้สภาพแวดล้อมภายในอาคารมีคุณภาพอากาศที่ดีและมีประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ที่ช่วยส่งผลดีต่อสุขภาวะจะช่วยให้บริษัทสามารถคุ้มครองพนักงานภายในอาคารและเพิ่มผลิตภาพในการทำงานได้รายงานข้อมูลเชิงลึกและผลการดำเนินงานจากข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม-การที่นักลงทุนสีเขียว ผู้บริโภค และหน่วยงานกำกับดูแลนั้นต่างมีความต้องการและเรียกร้องให้บริษัทจัดให้มีทำรายงานด้านความยั่งยืนกันมากขึ้นนั้น ได้ทำให้การจัดทำรายงานที่ครอบคลุมจากทั้งองค์กรกลายมาเป็นเรื่องที่ถูกนำไปปฏิบัติโดยทั่วไปอย่างรวดเร็วใช้นวัตกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต- ในขณะที่พื้นที่ตัวเมืองและประชากรโลกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โซลูชั่นในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพนั้นได้กลายมาเป็นปัจจัยที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน โดยบริษัทต่าง ๆ จะมุ่งดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปโดยดำเนินการตรวจสอบกระบวนการรีไซเคิลและกลยุทธ์การจัดการของเสียในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดการเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจหมุนเวียน- Global W-waste Monitor ได้คาดการณ์ว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มขึ้นเป็น 52.2 ล้านตันภายในปี 2021 ดังนั้นการบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้นโดยใช้โมเดลธุรกิจหมุนเวียนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง บริษัทต่าง ๆ จะมุ่งปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามโมเดลธุรกิจหมุนเวียนเชิงนวัตกรรม ซึ่งจะสร้างความยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจแบบใหม่การออกข้อบังคับเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซคาร์บอน- ขณะที่หลาย ๆ ประเทศต่างออกกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้น ธุรกิจต่าง ๆ เองก็มีความพยายามเพิ่มการรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนในธุรกิจของพวกเขาด้วยเช่นกัน

 

"เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นธุรกิจชั้นนำในเอเชียนำแนวทางเพื่อความยั่งยืนไปใช้ในกลยุทธ์ การรายงาน และการปฏิบัติงานประจำวันในการดำเนินธุรกิจของตน ขณะที่บริษัทท้องถิ่นได้เพิ่มการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ UL จะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญ โซลูชั่น และการสนับสนุนต่อไป" Alberto Uggetti รองประธานและผู้จัดการทั่วไปแผนกสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน บริษัท UL กล่าว

 

UL เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการโซลูชั่นเกี่ยวกับความปลอดภัยและความยั่งยืนที่มุ่งเน้นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งบริษัทนั้นมีบทบาทในการบริหารจัดการโครงการความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับและจริงจังในระดับโลก อย่างเช่นUL GREENGUARD สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำ และ UL ECOLOGO ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จ นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์และเครื่องมือสำหรับการจัดทำรายงาน เช่น UL's 360 Software และ Turbo Carbon(TM) ทั้งนี้ บริษัท UL ให้การสนับสนุนบริษัททั่วโลกด้วยโซลูชั่นที่สร้างความโปร่งใสและความไว้วางใจด้วยการทดสอบ การลงมือตรวจสอบ และการให้การรับรอง

 

ดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ได้ที่five-sustainability-trends-businesses-asia หรือดูเอกสารอื่น ๆ และโซลูชั่นของเราได้ทางเว็บไซต์ www.UL.com

 

เกี่ยวกับUL

 

UL ช่วยสร้างสรรค์โลกไปในทางที่ดียิ่งขึ้นด้วยการนำวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืน เราสร้างความเชื่อมั่นด้วยการนำผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่มาใช้อย่างปลอดภัย บุคลากรทุกคนของเราล้วนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างโลกที่ปลอดภัยกว่าเดิม ในขณะที่พันธกิจทุกประการของเรา ตั้งแต่การวิจัยอิสระและการพัฒนามาตรฐาน การทดสอบและรับรอง ไปจนถึงการนำเสนอโซลูชั่นแบบดิจิทัลและการวิเคราะห์นั้นล้วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก บริษัทของเราได้รับความไว้วางใจจากภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และสาธารณชน ให้ช่วยเหลือทำการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ท่านสามารถสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ UL.com และดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมไม่แสวงหาผลกำไรได้ที่ UL.org

 

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1326118/UL_Five_Sustainability_Trends.jpg

[ข้อคิดเห็น: 1]
nobody002

ทดลองลงทุนได้งาย

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนลงทุน

 
แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด:
* ชื่อคุณ:
อีเมล์:
*รหัสยืนยัน:   7749 กรุณาป้อนรหัส =>
  อ่ า น แ ล ะ ย อ ม รั บ ใ น ก ติ ก า ก่ อ น
1) งดลงประกาศข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับ วงการประเมินค่าทรัพย์สิน
2) การลงข้อความ ประกาศ ต้องเป็น ข้อความที่ถูกกฎหมาย และศีลธรรม เท่านั้น และ เป็นความจริงทุกประการ
3) ข้อความที่ลงประกาศ ท่านจะต้องรับผิดชอบ และทำตามที่ท่านลงประกาศไว้
4) งดการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ ดูถูก เสียดสี ประชดประชัน หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
5) ห้ามลงประกาศข้อความ ที่ซ้ำๆ กัน
6) หากทาง Thaiappraisal ตรวจสอบพบ หรือ มีผู้แจ้ง ข้อความที่ละเมิดกฎ และทางเราได้ตรวจสอบแล้วเป็นจริง จะทำการลบข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
7) ทาง Thaiappraisal ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข กฎกติกาในการลงประกาศ

 

 

 

 

Area Trebs FIABCI
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่