Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ลำดับที่ ถาม-ตอบ ทุกเรื่องประเมินค่าทรัพย์สิน
10 วันที่ 9 กันยายน 2552 - สอบถามวิธีการประเมินราคา
9 วันที่ 2 กันยายน 2552 - สร้างแฟลต 6 ชั้นจะเสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเท่าไรค่ะ
8 วันที่ 31 สิงหาคม 2552 - ประเมินสิ่งปลูกสร้าง
7 วันที่ 22 มิถุนายน 2552 - ในการทำสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ (ซื้อขายบ้าน)กับทางธนาคาร
6 วันที่ 19 มิถุนายน 2552 - การประเมินราคาต้นสักทอง
5 วันที่ 10 มิถุนายน 2552 - การคำนวณค่าพืชผลเสียหาย
4 วันที่ 10 มิถุนายน 2552 - บริษัทประเมิน ประเมินต่ำกว่าราคาประเมินของกรม
3 วันที่ 9 มิถุนายน 2552 - สอบถามเรื่องการชดเชยการเวนคืน เนื่องจากกิจการที่บ้านโดนเวนคืน
2 วันที่ 28 ตุลาคม 2545 - การกำหนด Discount Rate กับ Capital Rate มีวิธีกำหนดแบบใดบ้างที่เป็นที่ยอมรับในวงการประเมินค่าทรัพย์สิน
1 วันที่ 5 สิงหาคม 2545 - ประเมินเกินจริงเพื่อให้ได้วงเงินสูงในการปล่อยสินเชื่อ จะควบคุมอย่างไรดี
ถ้าท่านมีคำถามใดเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทยหรือทั่วโลก ท่านสามารถถาม ThaiAppraisal.org ได ้
* กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อผู้ถาม: *
ตำแหน่ง: *
หน่วยงาน: *
อีเมล์: *
คำถาม*:
 
Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่