ตลาดอาคารสำนักงานฟื้นS&Aจ้างโจนส์แลงฯต่อยอด
สยามธุรกิจ, 13-19 เมษายน 2546
 
สรุปสาระข่าว
 
        บอกว่าอาคารสำนักงานกำลังฟื้น และบอกว่ากำลังเป็นนายหน้าจัดหาคนเข้าเช่าพื้นที่สำนักงาน
 
ข้อคิดเห็น
 
        ข้อสังเกตก็คือ ในยามที่ขายสินค้าให้ใคร มักจะบอกว่า "ฟื้น" อ่านข่าวประเภทนี้อาจต้องตรองให้ดี นี่เป็นทำนองข่าวประชาสัมพันธ์มากกว่า ทางโจนส์แลงฯ เองยังรายงานก่อนหน้านี้ว่า สถานการณ์ไม่ดี โปรดดูใน ประชาติธุรกิจ (20 มีนาคม 2546 หน้า 37)
 
รายละเอียดของเนื้อข่าว
 
        บ.โจนส์ แลงฯ-นายสเปนเซอร์ โรเบิทส์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทบริการและบริหารพื้นที่เช่าอาคาร เปิดเผย ถึงภาพรวมของตลาด อาคารสำนักงานภายในเขตกรุงเทพฯ ว่า ขณะนี้อยู่ในระยะเริ่มต้นของการฟื้นตัว โดยอัตรา การว่างของพื้นที่ให้เช่าได้ลดต่ำลงและอัตราค่าเช่าเริ่มปรับตัวขึ้น ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาด อาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ เริ่มฟื้นตัวขึ้นไม้ แม้ระดับความต้องการใช้พื้นที่จะเพิ่มขึ้นไม่มาก ได้แก่ การที่มีพื้นที่อาคารสำนักงานใหม่เพิ่มขึ้นในปริมาณที่จำกัดมากในช่วงปีที่ผ่านๆ มา อย่างไร ก็ดี พบว่า ความต้องการใช้พื้นที่ส่วนใหญ่จะเน้นอยู่ที่อาคารสำนักงานที่ตั้งอยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจ
        นายโรเบิรต์ คอลลินส์ หัวหน้าฝ่ายบริการสำหรับนักลงทุน โจนน์ แลง ลาซาลล์ กล่าวว่า จากการเป็นตัวแทนจัดการเช่าพื้นที่สำนักงานสำหรับบริษัทต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า ความต้องการพื้นที่สำนักงานที่ตั้งอยู่ในทำเลชั้นดียังคงมีระดับสูงมาก อย่างไรก็ตาม พบว่า เจ้าของอาคารสำนักงานโดยทั่วไปเริ่มมีความยืดหยุ่นน้อยลงในการเจรจาเงื่อนไขการเช่า โดยเฉพาะ กับบริษัทผู้เช่ารายเล็ก เนื่องจากตระหนักว่า พื้นที่อาคารสำนักงานในเขตศูนย์กลางธุรกิจที่มีเหลือ ให้เช่าในตลาดที่ไม่มาก ดังนั้น กลุ่มอาคารขนาดกลาง ดังเช่น อาคารเอสแอนด์เอ ของกลุ่มบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด ที่โจนส์ แลง ลาซาลล์ รับบริหารพื้นที่เช่า จึงอยู่ในสถานะที่เหมาะ สมที่จะเติมเต็มช่องว่างส่วนนี้ในตลาดอาคารสำนักงานในเขตศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ
        สำหรับ อาคารเอสแอนด์เอ เป็นอาคารสำนักงานขนาด 10 ชั้น พร้อมพื้นที่สำนักงานให้เช่า ประมาณ 10,000 ตรม. เพิ่งได้รับการปรับปรุงและตกแต่งใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่ม มากขึ้นในกลุ่มบริษัทผู้เช่า ซึ่งรวมถึงการติดตั้งระบบลิฟต์ใหม่ 3 ตัว ระบบดังเพลิงสปริงค์เลอร์ นอกจากนี้ ยังมีสถานที่จอดรถสำหรับ 105 คัน ปัจจุบัน อาคารเอแอนด์เอ มีผู้เช่าที่เป็นบริษัทชั้นนำ เช่น บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด ฯลฯ