สุริยะสั่งสอบ บอร์ด บอย. ฮั้วซื้อตึกฉาว 900 ล.
กรุงเทพธุรกิจ วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2545 หน้า 1
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

'ศิรินทร์'ปัด ไม่เกี่ยวทศท. ซื้อที่ดิน 400 ล. 'พูนศักดิ์' ขอโทษเรื่องนายหน้า ปล่อยรกร้าง6ปีไม่ทำประโยชน์

มติชนรายวัน วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2545 หน้า 1

"ยุทธการหักเขี้ยวสิงห์ ชิงตึกสำนักงานใหญ่ บอย."
ไทยรัฐ วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2545
 
สรุปสาระข่าว
 
        สุริยะสั่งตั้งกรรมการสอบซื้อตึกทำการใหม่ บอย.ให้เสร็จใน 2 สัปดาห์ ชี้หากพบไม่โปร่งใสเตรียมเอาผิดวินัยทันที เผยมีเอกสารลึกลับ ระบุ ธนาคารประกาศขายแค่ 550 ล้านบาท เชื่อหากต่อรองจริงราคาแค่ 300 ล้านบาท
 
ข้อคิดเห็น
 
เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยมาก การจะทำให้โปร่งให้ สมควร:
        1. ให้มีการแสดงความจำนงขายอย่างเปิดเผย
        2. มอบหมายให้ผู้ประเมินอสังหาริมทรัพย์ 3 รายทำประเมินค่าทรัพย์สินชิ้นสำคัญนี้อย่างเป็นธรรม
        3. ถ้ามูลค่าที่ประเมินออกมาแตกต่างกัน ต้องใหัมาชี้แจงให้ชัดเจน และมีการทบทวนให้ชัดเจน
        4. ประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบล่วงหน้าก่อนการวางเงินซื้อจริง ๆ เพื่อความโปร่งใส
 
รายละเอียดของเนื้อข่าว
 
สุริยะสั่งสอบ บอร์ดบอย. ฮั้วซื้อตึกฉาว 900 ล.
 
        สุริยะสั่งตั้งกรรมการสอบซื้อตึกทำการใหม่ บอย.ให้เสร็จใน 2 สัปดาห์ ชี้หากพบไม่โปร่งใสเตรียมเอาผิดวินัยทันที เผยมีเอกสารลึกลับ ระบุ ธนาคารประกาศขายแค่ 550 ล้านบาท เชื่อหากต่อรองจริงราคาแค่ 300 ล้านบาท
        แผนการซื้อตึกเอกศาสตร์ เพื่อใช้เป็นที่ทำการใหม่ของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บอย.) ครั้งนี้ กำลังทำท่าจะบานปลายออกไป และอาจจะถึงขั้นเลิกล้มแผนซื้อตึกดังกล่าวไปเลย เมื่อเริ่มมีกระแสข่าวการลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการ บอย.ของนายมนู เลียวไพโรจน์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
        เนื่องจากตรวจพบความไม่โปร่งใสในการซื้อตึกดังกล่าวของคณะกรรมการสรรหาตึก เพราะปรากฏว่าราคาตึกสูงถึง 895 ล้านบาท ขณะที่ราคาจริงที่นายมนูทราบแค่ 550 ล้านบาทเท่านั้น จนนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรมต้องเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าว และระงับการลาออกของนายมนู
        นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้นายมนู เลียวไพโรจน์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานกรรมการบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บอย.) ตั้งกรรมการสอบสวน ความไม่โปร่งใส กระบวนการซื้อตึก เพื่อใช้เป็นที่ทำการแห่งใหม่ของ บอย.ให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์นี้ โดยหากพบว่ามีการทุจริต หรือทำผิดระเบียบการจัดซื้อ และไม่เป็นไปตามระเบียบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ก็จะสั่งให้อาผิดทางวินัยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทันที
        ทั้งนี้ เบื้องต้นทราบว่า บอย.ยังไม่ได้ทำสัญญาหรือวางเงินมัดจำเพื่อซื้อตึกเอกศาสตร์ ที่ธนาคารดีบีเอสไทยทนุประกาศขายไว้ ดังนั้น หาก บอย.จะยกเลิกการซื้อตึกดังกล่าว เพื่อพิจารณาซื้อตึกใหม่ที่เหมาะสมกว่าก็สามารถทำได้
        ผมสั่ง บอย.ไปตั้งแต่ต้นแล้วว่า ให้ไปหาซื้อตึกที่เป็นเอ็นพีแอล หรือติดจำนอง ที่มีจำนวนมากและราคาถูกด้วย โดยได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ขอรายละเอียดของตึกที่มีอยู่ เพื่อที่จะได้เลือกซื้อได้ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้แจ้งมาว่า ไม่มีตึกเหลืออยู่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้จะต้องสวบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ซึ่งเชื่อว่าปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องหาบุคคลที่เป็นกลางมาเป็นกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ให้เสร็จโดยเร็ว นายสุริยะ กล่าว
 
ตั้งกรรมการ 3 คนสอบข้อเท็จจริง
        ด้านนายมนู เปิดเผยว่า ได้แต่งตั้งผู้ที่จะเป็นกรรมการตรวจสอบความไม่โปร่งใสในการซื้อตึกที่ทำการใหม่ของ บอย.จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.สำราญ ภูอนันตานนท์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บอย. และอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจ ซึ่งเชื่อว่ากรรมการทั้ง 3 คนจะสามารถตรวจสอบด้วยความเป็นธรรม
        ขณะที่แหล่งข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการ บอย.เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ บอย.เมื่อวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมานั้น เป็นการประชุมวาระพิเศษและเร่งด่วน เพื่อพิจารณาการซื้อตึกเอกศาสตร์ ที่ธนาคารดีบีเอสไทยทนุประกาศ ซึ่งก่อนการประชุมปรากฏว่า ได้มีผู้ส่งเอกสารใส่ซองสีน้ำตาลมาถึง นายมนู ที่กระทรวงอุตสาหกรรม
 
เผยเอกสารลึกลับระบุราคาตึกแค่ 550 ล.
        โดยในเอกสารดังกล่าวได้ระบุรายละเอียดแผ่นพับการประกาศขายตึกดังกล่าวที่ส่งให้แก่ผู้ที่สนใจของธนาคารดีบีเอสไทยทนุ ทำให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมถึงกับตกใจ เพราะปรากฏว่า ราคาขายตึกที่แจ้งไว้ในแผ่นพับนั้น มีราคาแค่ 550 ล้านบาท ต่ำกว่าที่คณะกรรมการสรรหาตึก ซึ่งมีนายสุมิท แช่มประสิทธิ์ กรรมการ บอย.ในฐานะประธานสรรหา เสนอให้คณะกรรมการ บอย.พิจารณาอนุมัติให้ซื้อที่สูงถึง 895 ล้านบาท หรือมีส่วนต่างกันกว่า 300 ล้านบาท
        ดังนั้น นายมนู จึงได้นำเอกสารดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ บอย.โดยได้สอบถามเพื่อขอความชัดเจนและทราบเหตุผลเกี่ยวกับราคาตึกที่สูงกว่าราคาที่ธนาคารดีบีเอสไทยทนุประกาศขายจากนายสุมิทกลางที่ประชุม ขณะเดียวกันนายวิเชียร โอภาสวัฒนา อดีตผู้จัดการทั่วไป บอย.ซึ่งเป็นที่ปรึกษา บอย.อยู่ ก็แสดงความไม่เห็นด้วยเช่นกัน แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบ หรือคำชี้แจงเหตุผลที่ดีเพียงพอ
 
กรรมการจากคลังหนุนเร่งอนุมัติ
        อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมกรรมการที่เป็นผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้พิจารณาการซื้อตึกดังกล่าวในเบื้องต้น ก่อนเสนอให้นายมนูพิจารณาขั้นสุดท้าย ได้พยายามเร่งรัดให้มีการอนุมัติให้ซื้อตึกดังกล่าว โดยอ้างว่ากรรมเห็นชอบหมดทุกคนแล้ว และหากนายมนูไม่เห็นด้วยคนเดียว ก็จะใช้วิธีโหวตเสียงกรรมการทุกคน ทำให้นายมนูแสดงความไม่พอใจ และประกาศลาออกกลางที่ประชุมพร้อมวอล์คเอาท์จากที่ประชุม
        "การที่ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง อ้างในที่ประชุมว่าจะใช้วิธีโหวตเสียง หากประธานบอร์ดไม่อนุมัติให้ซื้อตึกดังกล่าว ก็แสดงว่า ต้องการบีบให้นายมนูลาออกไปจากประธาน บอย.หากไม่เห็นด้วยหรือแพ้โหวต เพราะคนที่ค้านให้ซื้อตึกราคาสูงกว่าราคาประกาศขายมีแค่นายมนูกับนายวิเชียร สองเสียงเท่านั้น" แหล่งข่าวระบุ
 
ระบุมีคนกลางซื้อตึกเก็งกำไรล่วงหน้า
        แหล่งข่าวจาก บอย.กล่าวว่า ตึกเอกศาสตร์ที่จะซื้อนั้น ปรากฏว่า ได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่า มีคนกลางเข้าไปซื้อมาจากธนาคารดีบีเอสไทยทนุไปก่อน จึงเท่ากับว่า ตึกดังกล่าวผ่านมือแรกมาแล้ว และหาก บอย.ซื้อจะต้องต่อจากคนที่ซื้อจากธนาคารดีบีเอสไทยทนุมาแล้ว
        นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดกรรมการสรรหาจึงเร่งรัดให้คณะกรรมการ บอย.พิจารณาอนุมัติ แสดงให้เห็นถึงความไม่ชอบมาพากลของเรื่องนี้ รวมทั้งราคาตึกยังสูงกว่าราคาประกาศขาย ซึ่งหากเป็นราคาตามที่ธนาคารดีบีเอสไทยทนุประกาศขายที่ 550 ล้านบาท ก็ยังสามารถต่อรองราคาลงได้อีก และราคาน่าจะไม่เกิน 350 ล้านบาทเท่านั้น
        "สาเหตุที่ประธานสรรหาตึก และผู้แทนจากคลัง แสดงอาการลุกลี้ลุกลน พยายามให้บอร์ดเร่งพิจารณาอนุมัติซื้อตึกเอกศาสตร์นี้ น่าจะมีข้อผิดสังเกต ว่า หากราคาตึกพุ่งจาก 550 ล้านบาท เป็น 895 ล้านบาทนั้น เท่ากับว่า ขั้นตอนการซื้อตึก บอย.ไม่ได้ซื้อโดยตรงจากธนาคารดีบีเอสไทยทนุ แต่จะเป็นการซื้อต่อจากคนกลางมาอีกทอดหนึ่ง ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นจากราคาที่ธนาคารประกาศขาย" แหล่งข่าว