'เชิดพงษ์' สนตึกร้างเมืองทอง เล็งเช่าซื้อตั้ง 'ทบวงพลังงาน'
มติชนรายวัน วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2545 หน้า 8
 
สรุปสาระข่าว
 
        แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายให้นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ในฐานะประธานพิจารณางบประมาณเพื่อการจัดตั้งทบวงพลังงาน เป็นผู้จัดหาอาคารเพื่อตั้งเป็นทบวงพลังงาน ซึ่งจำเป็นต้องเร่งหาที่อยู่แห่งใหม่ เบื้องต้นจะพิจารณาเฉพาะอาคารสำเร็จรูปที่วางระบบสาธารณูปโภคไว้แล้วเพื่อคล่องตัวในการเข้าทำงานได้ทันที โดยเพดานราคาซื้อจะอิงการซื้อขายของการประเมินราคากลางที่สอดคล้องกับทำเลที่ตั้งแต่ละแห่งเป็นหลัก แต่คาดว่าจะเป็นรูปแบบการเช่าใช้พื้นที่เป็นหลัก
 
ข้อคิดเห็น
 
        อย่าลืมจ้างบริษัททำประเมินค่าทรัพย์สินหลาย ๆ บริษัทเปรียบเทียบกันก่อนนะครับ เดี๋ยวจะซ้ำรอยกรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเมื่อเร็ว ๆ นี้อีก
 
รายละเอียดของเนื้อข่าว
 
'เชิดพงษ์' สนตึกร้างเมืองทอง เล็งเช่าซื้อตั้ง 'ทบวงพลังงาน'
 
        แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายให้นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ในฐานะประธานพิจารณางบประมาณเพื่อการจัดตั้งทบวงพลังงาน เป็นผู้จัดหาอาคารเพื่อตั้งเป็นทบวงพลังงาน ซึ่งจำเป็นต้องเร่งหาที่อยู่แห่งใหม่ เบื้องต้นจะพิจารณาเฉพาะอาคารสำเร็จรูปที่วางระบบสาธารณูปโภคไว้แล้วเพื่อคล่องตัวในการเข้าทำงานได้ทันที โดยเพดานราคาซื้อจะอิงการซื้อขายของการประเมินราคากลางที่สอดคล้องกับทำเลที่ตั้งแต่ละแห่งเป็นหลัก แต่คาดว่าจะเป็นรูปแบบการเช่าใช้พื้นที่เป็นหลัก
        "ในหลักการจะเน้นหาที่ตั้งที่สำเร็จรูปเพื่อลดภาระงบประมาณในการซื้อที่ดินและก่อสร้าง ประกอบกับเงื่อนเวลาที่ต้องดำเนินการให้ทันการปรับโครงสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ ล่าสุดได้พิจารณาอาคารบริเวณยศเส ถนนเพชรบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งที่กรมส่งเสริมพลังงาน และตึกศรีจุลทรัพย์ บริเวณด้านหลังสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม"
        นายสุริยะกล่าวว่า คณะทำงานยังไม่ได้รายงานการพิจารณาสรรหาอาคารให้ทราบ แต่ได้ให้นโยบายเลือกสรรอาคารที่มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยเฉพาะต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการหาตึกใหม่ เพราะต้องเกี่ยวข้องกับงบประมาณของรัฐบาล
        นายเชิดพงษ์กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เพราะต้องดูความเหมาะสมหลายประการ แต่เบื้องต้นจะพิจารณาเลือกดูพื้นที่เหลือของหน่วยงานราชการ เพื่อประโยชน์ด้านงบประมาณ แต่หากไม่ได้จะพิจารณาเลือกอาคารของเอกชนแบบใช้เต็มพื้นที่ทั้งอาคารที่ไม่ห่างไกลใจกลางเมืองมากนัก เช่น เมืองทองธานี