รมช.มท.ยันบังคับใช้ ก.ม.ถือครองที่ดิน
ผู้จัดการรายวัน วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2545
 
สรุปสาระข่าว
 
        นายสมบัติ อุทัยสาง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการให้กรมที่ดินนำกฎหมายที่ดินมาบังคับเพิกถอนสิทธิการถือครองที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ว่า เป็นเพียงการประมวลกฎหมายกรมที่ดินในมาตรา 6 ที่ไม่เคยนำมาบังคับใช้ ที่ระบุว่า ผู้ใดมีที่ดินเป็นโฉนด ไม่ทำประโยชน์โดยปล่อยทิ้งไว้ติดต่อเป็นเวลา 10 ปี กรมที่ดินมีหน้าที่นำส่งศาลขอให้เพิกถอนสิทธิถือครองได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การครอบครองที่ดินในอนาคต และทำให้เกิดการซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรลดน้อยลงอีกด้วย พร้อมยอมรับการเข้าเป็นประธานเพื่อแก้ไขปัญหาสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือบุกรุกที่ดิน จ.ลำพูน ทำให้ทราบปัญหาและเร่งดำเนินการในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะยังไม่กระทบต่อประชาชนที่ถือครองที่ดินขณะนี้ เพราะกรมที่ดินจะทำหนังสือเตือนเพื่อขอให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินพื้นที่ครองก่อนนำเสนอให้ศาลดำเนินการ
 
ข้อคิดเห็น
 
        แปลกดีนะ ถ้าจะเตือนก่อน ก็เท่ากับไม่มีการเพิกถอนสิทธิ เพราะใคร ๆ ที่รู้ตัวก็คงต้องรีบทำประโยชน์ แล้ว "ขู่" ไปทำไม?
        ข้างฝ่ายผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินก็ออกมา "แก้เกี๊ยว" บอก "ผู้ประกอบการอสังหาฯ แนะเวนคืนแทนยึดที่ดินรกร้าง" หรือแปลเป็นไทยว่า ถ้าจะเอาของฉันไป ก็จ่ายเงินมานั่นเอง (ไม่ยอมเสียเปล่า แม้ไม่ได้ใช้ประโยชน์)