เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะเข้าตาจนภายในกันยายน 2545?
คอลัมน์ ระดมสมอง โดย เพสซิมิสต์ ในประชาชาติธุรกิจ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2545 หน้า 37

สรุปสาระข่าว
               ในด้านหนึ่ง มีข่าวคราวว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นฟื้น อสังหาฯ ฟื้น ฯลฯ แต่ในอีกแง่หนึ่งซึ่งเป็นแง่ลบมีการพยากรณ์กันว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังจะ "เข้าตาจน" เพราะรัฐบาลไม่แก้ปัญหาขั้นรากฐานอย่างจริงจัง ซึ่งก็คือ การขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยการเลหลีง ยอมให้ราคาสินทรัพย์ลดลง
 
ข้อคิดเห็น
               นี่เป็นตัวอย่างสำคัญของการมอง 2 ด้าน ระยะนี้ในประเทศไทยก็พยายามมีการสร้างข่าว อาจกล่าวได้ว่าในแง่หนึ่งมีความพยายามแบบ "วาระซ่อนเร้น" ให้มีการมองภาพเชิงบวก แต่ความจริงอีกด้านก็ปิดไม่อยู่
        ข้างบทความนี้มีอีกบทความหนึ่งชื่อ "ฟื้นเป็นหย่อม ๆ" เขียนไว้ชัดเจนว่า "ข่าวตีฟองสบู่กลับมายึดครองหน้าหนังสือพิมพ์ธุรกิจอีกครั้ง" ดังนั้นคนอ่านข่าวต้องกรอง ต้องสำเหนียกให้หนัก
        ถ้าเมืองไทยยังพยายาม "ซื้อเวลา" "เห็นแก่ขาใหญ่" แบบญี่ปุ่น คงโงหัวไม่ขึ้นเช่นญี่ปุ่นแน่ ๆ ตลอด 10 ปีมานี้เศรษฐกิจญี่ปุ่น "ฟุบ" ตลอด แต่มีกระแส "วูบวาบ" คลายฟื้น คล้ายฟุบมา 3 หนในรอบ 10 ปี ดังนั้นเราต้องไม่เชื่อปรากฎการณ์ง่ายเกินไปนัก
 
รายละเอียดของเนื้อข่าว
        ดูในคอลัมน์ระดมสมอง โดย เพสซิมิสต์ ในประชาชาติธุรกิจ จันทร์ 17 มิถุนายน 2545 หน้า 37 (ไม่มีใน web) และดูบทความที่ผู้เขียน (เพสซิมิสต์) อ้างถึง ซึ่งก็คือข้อเขียนของนายอดัม โพเซน แห่ง Institute for International Economics (มีจอร์จ โซรอส นั่งเป็นกรรมการอยู่ด้วย) ท่านที่สนใจสามารถดูได้ที่ http://www.iie.com/policybriefs/news02-5.pdf