Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
ปีละ 1,000 บาทเท่านั้น สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้:
  1. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
  2. ดาวน์โหลดเอกสารเสวนารายเดือนย้อนหลังได้ คลิกดาวน์โหลด
  3. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี คลิกดาวน์โหลด
  4. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  5. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ
  6. ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิก และบัตรสมาชิก คลิกดาวน์โหลด
  7. ท่านสมาชิกสามารถนำโลโก้ไปใช้ทำนามบัตรได้ คลิกดาวน์โหลด
โปรดแนบรูปของท่าน หรือสะดวกส่งภายหลังมาที่ เพิ่มเพื่อน Line คลิก หรืออีเมล์: info@thaiappraisal.org

วันที่:      09/12/2565


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 
มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 Email:  
Line ID(ถัามี):
 FB(ถัามี):  
   
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
 Email:  
Line ID(ถัามี):
 FB(ถัามี):  
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
แนบสลิปโอนเงิน:
ยืนยัน: 5339 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน
เพิ่มเพื่อน Line คลิก E-mail: info@thaiappraisal.org  โทรสาร 0.2295 1154  โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109

 

       รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล Name
2553-640   ชลวิทย์ จิรประภากร   Cholawit Jiraprapakorn
2561-1528   ชลวิทย์ แจ่มประเสริฐ   Chonravit Jamprasert
2559-1167   ชลิตพงศ์ สิริธนนนท์สกุล   Chalitpong Sirithananonsakun
2561-1392   ชวลักษณ์ ทิพย์สุนทรพงษ์   Chawaluk Tipsuntornpong
2553-667   ชวลิต ตั้งมิตรเจริญ   Thanawat Sukakkanon
2557-877   ชวัล บุญประกอบศักดิ์   Chawan Boonpragrobsak
2562-1704   ช่อทิพย์ พุทธวิถี   Chortip Puttavitee
2552-554   ชัชมาศ เหลืองศักดิ์ศรี   Chatchamas Luengsaksri
2550-132   ชัชวาล ปลังกลาง   Chatchawarn Plangklang
2549-043   ชัชวาล เฟื่องคอน   Chatchawarn Fuangkorn
2549-047   ชัชวาล ห่านสุวรรณกูล   Chatchawarn Hansuwankool
2549-042   ชัชสรัญ สีทา   Chatsarun Sitha
2561-1474   ชัญญ์ชญา วสุมณีรัตนะ   Chanchaya Vasumaneeratana
2562-1573   ชัญญ์ญาณ์ พุฒิพงศ์ชญาห์   Chanya Phuttipongchaya
2552-522   ชัพวิชญ์ กอมณี   Chapphawit Kormani
2562-1651   ชัยชนะ สันทัดกิจการ   Chaichana Santadkarn
2551-432   ชัยณรงค์ ศรีเฟืองฟุ้ง   Chainarong Srifuengfang
2559-1186   ชัยเดช ปัญญาเนรมิตดี   Chaiyadej Punyaneramitdee
2550-141   ชัยนรินท์ เกียรติพัฒนชัย   Chainarin Kietpattanachai
2550-370   ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ   Chaiyaporn Nompitakcharoen
2553-646   ชัยพร ปัญญา   Chaiyaporn Panya
2561-1471   ชัยพร ลีวัธนะ   Chaiyaporn Leewattana
2558-1008   ชัยยพล ตันติภูรินิตย์   chaiyapon Tundhiphurinidtr
2560-1291   ชัยยศ พรมเทพ   Chaiyos Promthep
2554-719   ชัยรัตน์ แสงทอง   Chairat Sangtong
2562-1746   ชัยโรจน์ จิรพัฒนเกียรติ   Chairoj Jirapattanakiat
2549-072   ชัยวิช อัศวลาภ   Chaivich Atsawalap
2551-475   ชัยสิทธิ์ รัตนเกียรติชัย   Chaisit Rattanakiatchai
2556-851   ชัยสิทธิ์ เอกสิทธิพงษ์   Chaisit Eaksittipong
2560-1297   ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์   Chachrist Srisuwanrat
2561-1529   ชาญชัย งามวิถี   Chanchai Ngamwithi
2555-743   ชาญชัย เนื่องนิยม   Chanchai Nuangjamnong
2556-847   ชาญชัย เล็กอุทัย   Chanchai Lekuthai
2560-1263   ชาญชัย สัตยาประเสริฐ   Chanchai Satayaprasert
2550-175   ชาญณรงค์ บุริสตระกูล   Channarong Buristrakul
2554-700   ชาญ์ธร บัวสุวรรณ   Chayathorn Buasuwan
2550-338   ชาญภาสกร ดั่นคุณะกุล   Charnpasakorn Dunkunakul
2562-1624   ชานนท์ ปะมะโต   Chanon Pamato
2550-144   ชาริติ สุภาคำ   Chariti Supakam
2557-856   ชินโชติ กานต์ปุระ   Shinchote Karntapura
2553-642   ชิราวุธ บุญญาณการณ์   Chirawut Boonyanakarn
2563-1779   ชื่นศิกานต์ ภูเบศพุฒิพัฒน์   Chuensikarn Phubetputtipat
2562-1541   ชุติญา นามปรีดา   Chutiya Nampreeda
2560-1383   ชุติภา ยั่งยืน   Chutipa Yangyun
2553-616   ชุติมา สินไชยรัตนากุล   chutima sinchairatanakul
2557-963   ชุติมาพร หมอนใหญ่   Chutimaporn Mornyai
2561-1408   ชุมพล อ้นมณี   Chumpol Onmanee
2557-980   ชูเกียรติ พันธุ์ยิ่งยก   Chukiat Panyingyok
2562-1674   ชูชาติ คงประพัฒน์   Chuchat Kongprapat
2549-059   ชูชาติ มูลแวง   Choochart Moonwaeng
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่