Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
ปีละ 1,000 บาทเท่านั้น สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้:
  1. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
  2. ดาวน์โหลดเอกสารเสวนารายเดือนย้อนหลังได้ คลิกดาวน์โหลด
  3. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี คลิกดาวน์โหลด
  4. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  5. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ
  6. ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิก และบัตรสมาชิก คลิกดาวน์โหลด
  7. ท่านสมาชิกสามารถนำโลโก้ไปใช้ทำนามบัตรได้ คลิกดาวน์โหลด
โปรดแนบรูปของท่าน หรือสะดวกส่งภายหลังมาที่ เพิ่มเพื่อน Line คลิก หรืออีเมล์: info@thaiappraisal.org

วันที่:      09/12/2565


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 
มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 Email:  
Line ID(ถัามี):
 FB(ถัามี):  
   
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
 Email:  
Line ID(ถัามี):
 FB(ถัามี):  
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
แนบสลิปโอนเงิน:
ยืนยัน: 3354 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน
เพิ่มเพื่อน Line คลิก E-mail: info@thaiappraisal.org  โทรสาร 0.2295 1154  โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109

 

       รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล Name
2561-1470   จุมพล ดำริพาณิชย์   Chumpol Dhumripanit
2560-1344   จุรีพร จำเริญ   Jureeporn Jamroen
2559-1214   จุรีรัตน์ บรรเริงเสนาะ   Jureerat Banroengsanoh
2559-1115   เจต สกุลจิตจินดา   Jate Sakuljitjinda
2560-1334   เจตน์ บุญศศิวิมล   Jade Boonsasiwimol
2561-1409   เจนจิรา บูซซี่   Jenjira Buzzi
2561-1400   เจนจิรา สิทธิอาภรณ์   Jenjira Sitthi-arporn
2550-100   เจริญพร ฤทธิ์เนติกุล   Charoenporn Ritnetikul
2550-091   เจษฎา กันธาทอง   Jessada Kanthathong
2562-1641   เจษฎา พันธุ์ทักษิณ   Jessada Pantaksin
2557-929   เจษฎา สิงหวิริยะ   Jetsada Singwiriya
2549-054   เจิม ตรงนิตย์   Jerm Trongnit
2550-331   ฉัตรชบา บุญขาว   Chatchaba Boonkao
2559-1137   ฉัตร์รวี จิรโชติพงศ์สุข   Chatrawee Jirachotepongsuk
2552-561   เฉลิมชัย แซ่ดั่น   Chalermchai Saedun
2550-293   เฉลิมศักดิ์ ปาณศรี   Chalermsak Parnsri
2562-1598   ช.ปวินท์ เพ็ชญไพศิษฏ์   Chorpawin Pechpaisit
2559-1155   ชญาณุช อนันตโชติ   Chayanuch Anantachote
2549-079   ชญานิษฐ์ ติณชาติกาญจน์   Chayanit Thinnachartkarn
2558-1006   ชฎาพร ธนเศรษฐวัฒน์   Chadaporn Thanasetthawatana
2562-1737   ชณิดาภา ภาสฐาชณันท์   Chanidaba Pasthachanan
2559-1135   ชณิตร์นันท์ บุณยโพธิกุล   Chanitnan Bunyapothikul
2550-186   ชนกนันท์ มงคลชัยประทีป   Chanoknun Mongkolchaiprateep
2550-372   ชนนนท์ กอพัฒนชีรวุฒิ   Chananon Korpattanacheerawut
2550-129   ชนมาศ สิงห์โตเกษม   Chonnamas Singtokasem
2560-1313   ชนัญญา กุลแพทย์   Chananya Kullapat
2549-077   ชนัญดา นวลละออง   Chanunda Nounla-ong
2559-1126   ชนากานต์ วรรธอนันตชัย   Chanagarn Watananta
2553-652   ชนาคัลภ์ พันธ์หว้า   Shanaclun Punwa
2562-1644   ชนาธิป ศิริวัฒน์   Chanatip Siriwat
2559-1240   ชนิดา กฤดาภากุล   Chanida Kruedapakul
2553-641   ชนิดา วงษ์ช่างหล่อ   Chanida Wongchanglor
2558-1015   ชนิดาภา โชคสว่างเนตร   Chanidapa Choksawangnet
2560-1258   ชนิตร์นันท์ วชิรศักดาพงษ์   Chanitnun Wachirasakdapong
2561-1477   ชนิตว์นันท์ แสนโกศิก   Chanitnant Sankosik
2550-126   ชนินทร์ บัวทอง   Chanin Buathong
2555-757   ชนิษฐ์ภัค วิเชียรสินธุ์   Chanitpak Vichiansin
2562-1773   ชมชนก หาญสกุล   Chomchanok Hansakul
2556-802   ชมพูนุท จัฎตุฑะษี   Chompoonut Chuttuthasri
2561-1431   ชยดล อุบลบาน   Chayadol Udban
2554-717   ชยพล สุพรรณวิบูลย์   Chayaphol Supanviboon
2553-651   ชยพล หรรรุ่งโรจน์   Chayaphon Hunrungroj
2560-1264   ชยุตม์ อัศรัสกร   Chayut Assarasakorn
2550-136   ชรัณ จินตานนท์   Charun Jintanon
2560-1337   ชรัษฎา บัวบาน   Charassada Buaban
2549-026   ชรินรัตน์ เพ่งสวัสดิ์   Charinrat Pengsawat
2562-1559   ชลธรรม์ ธรรมจารี   Chonladhan Dhamasari
2562-1595   ชลธิชา สุขเจริญทรัพย์   Conticha Sukcharoensab
2558-1048   ชลธิดา เจียรสถาวงศ์   Choltida Chearasathawong
2552-537   ชลวัลย์ ตรงจิตร   Cholawan Trongjit
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่