Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
ปีละ 1,000 บาทเท่านั้น สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้:
  1. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกสถานที่มูลนิธิฯ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
  2. ดาวน์โหลดเอกสารเสวนารายเดือนย้อนหลังได้ คลิกดาวน์โหลด
  3. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี คลิกดาวน์โหลด
  4. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  5. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ
โปรดแนบรูปของท่าน หรือสะดวกส่งภายหลังมาที่ เพิ่มเพื่อน Line คลิก หรืออีเมล์: info@thaiappraisal.org

วันที่:      17/06/2567


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 
มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 Email:  
Line ID(ถัามี):
 FB(ถัามี):  
   
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
 Email:  
Line ID(ถัามี):
 FB(ถัามี):  
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
แนบสลิปโอนเงิน:
ยืนยัน: 0911 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย


- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน
เพิ่มเพื่อน Line คลิก E-mail: info@thaiappraisal.org  โทรสาร 0.2295 1154  โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109

 

       รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล
2551-484  เมธา จันทร์แจ่มจรัส
2562-1557  เมธาดา ประศมศานติ์
2563-1809  เมธิศร์ โยชิทากะ อิชิฮาร่า
2564-1891  เมธี ชุมพลไพศาล
2562-1706  เมธี รังษีวงศ์
2559-1085  เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์
2566-2055  เยินยอ สาระนาค
2558-1011  เรวัฒน์ เรืองกิจธนวัฒน์
2560-1335  เรวัต อาชานัยนันท์
2563-1844  เลิศชาย พรสวรรค์วัฒนา
2556-850  เลิศยุทธ ทองวินิจ
2550-325  เลิศศักดิ์ อัตศาสตร์
2561-1500  เวียนนารัตน์ ช่วงวิวัฒน์
2563-1824  เศกสรรค์ วสุรีย์
*2550-245  เศรษฐวัจน์ ตั้งวัชรพงศ์
2558-1066  เศรษฐวัฒก์ ศรีวิโรจน์
2553-647  เสฏฐวุฒิ มั่นเกุต
2564-1918  เสริมสกุล พจนการุณ
2558-1063  เสาวลักษณ์ กิตติเดชาชัย
2566-2041  เสาวลักษณ์ เสลากุล
*2552-562  เอกชัย ประวัง
2557-883  เอกชัย ภักดีเมฆานนท์
2563-1869  เอกรัฐ จันทร์จำปา
2565-2011  เอกรัตน์ สวนิตจำเรียง
2552-584  เอกราช ตั้งสุขเกษมสันติ์
2552-592  เอกราช สังข์เถื่อน
2562-1542  เอกราช อติประเสริฐกุล
2550-337  เอกวิน สาธิตกิจ
2556-823  เอกวุฑฒิ์ ผลเพิ่ม
*2550-368  เอกศิษฐ์ บูรฉัตรหิรัณย์
2550-181  เอกสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ
2556-771  เอกสิทธิ์ วิชญางกูร
2550-319  เอม อัศวโกวิท
2563-1792  เอมอร กองอำนวยสุข
2566-2070  เอมิลิณณ์ ภางาม
2559-1226  เอี่ยมโชค แสงธรรมชัย
2559-1194  แก้วเก้า เผอิญโชค
2557-868  แคทลียา ตั้งเดชสัมฤทธิ์
2552-604  แคล้ว ทองสม
2564-1914  แดนนี่ รัฐไชย
2551-430  แบ๊งค์ จงเสรี
2552-605  แพรพรรณ หิรัญศรีสุนทร
2561-1447  แพรรินทร์ เรืองปัญญาวุฒิ
2562-1618  แพรวพริชชา หรูเจริญพรพานิช
2563-1801  แพรววิไล สำราญอยู่
2563-1885  แพรวา มั่นพลศรี
2561-1513  แววเดือน แสงวังทอง
2557-933  แสงกมล วิจิตร์วงษ์
2559-1208  แสงชัย วุฒิประเสริฐ
2552-609  แสวง แซ่ลู่
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่