Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
ปีละ 1,000 บาทเท่านั้น สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้:
  1. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
  2. ดาวน์โหลดเอกสารเสวนารายเดือนย้อนหลังได้ คลิกดาวน์โหลด
  3. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี คลิกดาวน์โหลด
  4. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  5. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ
  6. ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิก และบัตรสมาชิก คลิกดาวน์โหลด
  7. ท่านสมาชิกสามารถนำโลโก้ไปใช้ทำนามบัตรได้ คลิกดาวน์โหลด
โปรดแนบรูปของท่าน หรือสะดวกส่งภายหลังมาที่ เพิ่มเพื่อน Line คลิก หรืออีเมล์: info@thaiappraisal.org

วันที่:      09/12/2565


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 
มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 Email:  
Line ID(ถัามี):
 FB(ถัามี):  
   
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
 Email:  
Line ID(ถัามี):
 FB(ถัามี):  
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
แนบสลิปโอนเงิน:
ยืนยัน: 5376 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน
เพิ่มเพื่อน Line คลิก E-mail: info@thaiappraisal.org  โทรสาร 0.2295 1154  โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109

 

       รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล Name
2550-151   จักรินทร์ กิตติสุภาพ   Jakkarin Kittisupap
2552-500   จักรินทร์ พรมปราการ   Jukrin Promprakarn
2549-075   จัตุรงค์ จันทร์ธนวงศ์   Jaturong Janthanawong
2550-357   จันทนา ท่วมสุข   Chandhana Tuamsook
2550-332   จันทร์จิรา มะลิต้น   Chanjira Maliton
2550-347   จันทร์จิรา สถิตย์เสมากุล   Janjira Satitsemakul
2552-574   จันทร์ทร จะแจ้ง   Janthorn Jajang
2555-758   จันทราทิพย์ พานาดา   Jantratip Panada
2550-090   จันทิมา จะแจ้ง   Jantima Jajang
2551-485   จันทิมา พัฒทางกูร   Jantima Pattatanggoon
2552-576   จันทิรา สระทองเขียว   Jantira Srathongkiew
2549-022   จามร ทรงสวัสดิ์วงศ์   Jamorn Chongsawat
2562-1730   จามรีรัตน์ วงษ์ดารา   Jamreerat Wongdara
2549-074   จารีลักษณ์ แก้วกำพล   Jareelak Kaewkampol
2550-094   จารึก สวัสดี   Jaruk Sawasdee
2550-295   จารุชา พนาสถิต   Jarucha Panasatit
2550-102   จารุณี กิตติสุภาพ   Jarunee Kittisupap
2560-1346   จารุณี วัฒนะ   Jarunee Wattana
2561-1414   จารุวรรณ นราศรี   Jaruwan Narasri
2551-450   จารุวรรณ เบ็นหะซัน   Charuwan Benhasun
2557-899   จาไอยดาภาข์ ฉัตรไพศาลกุล   Jaaiyadapar Chatpaisankun
2550-163   จำนง บัวไขย   Chumnong Buakai
2550-274   จำรัส อรียวิวัฒน์   Jamras Areeyawiwat
2551-496   จิดาภา สุดสงวน   Jidapa Sutsanguan
2550-128   จิตกร คามวัลย์   Chittakron Kamvan
2551-446   จิตติพงษ์ ธนเดโชพล   Jittipong Thanadechopol
2550-138   จิตติมา ตั้งศักดิ์เจริญสุข   Jittima Tangsakcharoensuk
2562-1662   จิตติมา ศรีสุข   Jittima Srisuk
2561-1518   จิตรลดา หวังสวาสดิ์   Jitlada Wangsawas
2550-270   จิตรา รู้กิจการพานิช   Jittra Rukijkanpanich, D.Eng
2562-1747   จิตราพร วัฒนกุล   Jitraporn Watanakul
2551-458   จินตนา จันทร์สังสรรค์   chintana chanrangsan
2562-1690   จินตนา นพนรากุล   Jintana Nopnarakul
2549-051   จินตนา ประมะลิ   Jintana Pramali
2562-1687   จินต์มุกดา พิพัฒน์สุชา   Jinmukda Phiphatsutha
2560-1285   จิรนันท์ ไกรลาศโอฬาร   Jiranant Krailasolarn
2561-1483   จิรภัทร พรมภักดี   Jiraphat Prompakdee
2562-1741   จิรลักษณ์ ปัญจวงศ์โรจน์   Jiralak Panjavongroj
2561-1437   จิรัฎฐ์ กาทอง   Chirut Kathong
2554-684   จิราพร ชัยพรวดี   Jiraporn Chaipornvadee
2558-1058   จิราพร แตงเพ็ชร   Jiraporn Tangpech
2556-783   จีรพรรณ คงเคารพธรรม   Jeerapan Kongkaoroptham
2550-095   จีรศักดิ์ ควรเรียน   Jeerasak Kounrien
2552-615   จีระเดช ดิสกะประกาย   Jiradech Diskaprakai
2551-480   จุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์   Juthamas Sombunyawirot
2550-282   จุฑามาส บุณยวานิชกุล   Juthamas Bunyawanichkul
2560-1254   จุฑารัตน์ ชุ่มชื่น ช้างพงษ์   Jutharat Chumchuen Changpong
2562-1532   จุฑารัตน์ ฐานิตย์สรกุล   Jutharat Thanitsoragun
2562-1628   จุมพฎ อิงค์รัตนกุล   Jumpot Ingkarattanakul
2549-087   จุมพล ดำริพาณิชย์   Jumpol Damripanich
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่