Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
ปีละ 1,000 บาทเท่านั้น สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้:
  1. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกสถานที่มูลนิธิฯ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
  2. ดาวน์โหลดเอกสารเสวนารายเดือนย้อนหลังได้ คลิกดาวน์โหลด
  3. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี คลิกดาวน์โหลด
  4. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  5. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ
โปรดแนบรูปของท่าน หรือสะดวกส่งภายหลังมาที่ เพิ่มเพื่อน Line คลิก หรืออีเมล์: info@thaiappraisal.org

วันที่:      17/06/2567


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 
มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 Email:  
Line ID(ถัามี):
 FB(ถัามี):  
   
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
 Email:  
Line ID(ถัามี):
 FB(ถัามี):  
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
แนบสลิปโอนเงิน:
ยืนยัน: 0544 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย


- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน
เพิ่มเพื่อน Line คลิก E-mail: info@thaiappraisal.org  โทรสาร 0.2295 1154  โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109

 

       รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล
2563-1822  กิตินันท์ กิตติศักดิ์ชูชัย
2563-1848  กิติพัฒน์ เรืองธนกุลรัตน์
2552-603  กิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์
2559-1178  กิ่งไผ่ คู่สกุลนิรันดร์
2562-1660  กุณชญา ตริวณิชย์
2563-1778  กุลจิราณัฏฐ์ เศวตธิติกุล
2563-1841  กุลชาติ พลีขันธ์
2567-2121  กุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ
2554-675  กุลภัคศรณ์ ปุณณภัคพสิษฐ์
2562-1577  กุลภัสสร ปั้นศักดิ์
2566-2054  กุลภัสสรณ์ อริยจินดานนท์
2551-420  กุศลิน ธรรมเจริญกิจ
2550-199  ก้อง รุ่งสว่าง
2562-1649  ก้องณกุล กุลชญากรณิศ
2562-1638  ขจรเกียรติ สุวาณิชย์กุล
2559-1187  ขนิษฐา สุขเจริญ
2565-2000  ขวัญข้าว คุ้มฉลองวุฒิ
2553-650  ขวัญชัย เลาหวิรภาพ
2564-1906  คงกฤช ขุนชำนาญ
2563-1817  คงคม หิรัญประดิษฐ์
2558-1030  คงฟ้า จินดาบรรเจิด
2555-752  คงวุฒิ เสตะสุนทร
2552-508  คณิทธิ์ วิทยพิบูลย์
2563-1868  คณิสร ตาตะยานนท์
2562-1634  คทา โภคสมบัติ
2562-1616  คธาวุฒิ นาคะเกศ
2552-573  คนึง จินตานนท์
2554-701  คนึงนิตย์ มิ่งพิศุทธิ์พล
2561-1396  คมสัน ธรรมวรรธนะ
2550-208  คมสัน มัตยะสุวรรณ
2557-964  คมสันติ์ สื่อประเสริฐสุข
2564-1945  คาร่าวิระ เนวสัน อนุโบเด็ม
2562-1739  จงกล ขุนทอง
*2550-342  จงรักษ์ ทัดเทศ
2552-549  จงสุข รัตนทายะ
2562-1722  จตุพร เปลี่ยนเจริญ
2549-12  จตุรงค์ ธนะปุระ
2563-1825  จตุรงค์ เตชะกำพุ
2551-416  จรรยงค์ พะลัง
2566-2098  จริมา จั่นมณี
2567-2117  จักรณัถเทพ กรินชัย
2562-1630  จักรพงษ์ แสงเพชร
2557-944  จักรพล เทียนบุญส่ง
2557-896  จักรพันธ์ ศิริทรัพย์
2556-780  จักรวัฒน์ ปกรณ์เจริญวงศ์
2552-598  จักราวุธ เปรมกมล
2567-2131  จักริน บุญล้ำเลิศ
2562-1681  จักริน ภาพพริ้ง
2552-614  จักริน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2552-500  จักรินทร์ พรมปราการ
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่