Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
ปีละ 1,000 บาทเท่านั้น สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้:
  1. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
  2. ดาวน์โหลดเอกสารเสวนารายเดือนย้อนหลังได้ คลิกดาวน์โหลด
  3. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี คลิกดาวน์โหลด
  4. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  5. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ
  6. ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิก และบัตรสมาชิก คลิกดาวน์โหลด
  7. ท่านสมาชิกสามารถนำโลโก้ไปใช้ทำนามบัตรได้ คลิกดาวน์โหลด
โปรดแนบรูปของท่าน หรือสะดวกส่งภายหลังมาที่ เพิ่มเพื่อน Line คลิก หรืออีเมล์: info@thaiappraisal.org

วันที่:      09/12/2565


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 
มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 Email:  
Line ID(ถัามี):
 FB(ถัามี):  
   
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
 Email:  
Line ID(ถัามี):
 FB(ถัามี):  
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
แนบสลิปโอนเงิน:
ยืนยัน: 5591 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน
เพิ่มเพื่อน Line คลิก E-mail: info@thaiappraisal.org  โทรสาร 0.2295 1154  โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109

 

       รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล Name
2553-654   เกรียงศักดิ์ สิทธิวณิชย์   Kriengsak Sitthiwanit
2552-499   เกวลิน สุวรรณศิริ   Kewalin Suwansiri
2559-1097   เกศราพร พัฒนาพรชัย   Ketsaraporn Pattanapornchai
2559-1118   เกศินี วัฒนะวีระชัย   Kesinee Wattanaweerachai
2562-1684   เกษณีภร เจษฎาบัณฑิต   Ketsaneeporn Jessadabandit
2550-246   เกษม นิธีจันทร์   Kasem Nitheechan
2549-024   เกียรติกรณ์ สิทธิสมบูรณ์   Kiettikorn Sitthisomboon
2559-1194   แก้วเก้า เผอิญโชค   Kaewkao Phaoenchoke
2562-1637   โกเมษ จันทวิมล   Komet Janwimol
2552-510   โกศล เลิศศักดิ์ดำรงกุล   Kosol Lertsakdamrongkul
2554-714   ไกร ไกรณรงค์   Krai Krainarong
2562-1752   ไกรยศ หวังทองธนา   Kraiyos Wangthongthana
2558-1033   ไกรฤกษ์ รักแจ้ง   Krairerk Rakjang
2559-1173   ไกรสีห์ สุวรรณบท   krisiha Suwannabut
2550-241   ไกวัล สุรภักดี   Kaival Surapakdi
2562-1638   ขจรเกียรติ สุวาณิชย์กุล   Khajohnkiat Suwanichkul
2559-1187   ขนิษฐา สุขเจริญ   Kanittha Sookcharoen
2553-650   ขวัญชัย เลาหวิรภาพ   Quanchai Laohaviraphab
2562-1701   เขมจิรา ใจแดง   Khemchira Chaidaeng
2558-1030   คงฟ้า จินดาบรรเจิด   Kongfa Jindabanjerd
2555-752   คงวุฒิ เสตะสุนทร   Kongwut Setasuntorn
2552-508   คณิทธิ์ วิทยพิบูลย์   Kanit Wittayapibul
2562-1634   คทา โภคสมบัติ   Katha Pokesombat
2562-1616   คธาวุฒิ นาคะเกศ   Katavut Nakakes
2552-573   คนึง จินตานนท์   Kanung Jintanont
2554-701   คนึงนิตย์ มิ่งพิศุทธิ์พล   Khanuengnit Mingpisutpon
2561-1396   คมสัน ธรรมวรรธนะ   Komson Thammawattana
2550-208   คมสัน มัตยะสุวรรณ   Khomson Mattayasuwan
2557-964   คมสันต์ สื่อประเสริฐสุข   Komsan Sueprasertsuk
2562-1677   คุณตะวัน จิตบรรเทิงพันธ์   Tawan Jitbanthoengphan
2550-184   คุณาสิน สุรินยา   Kunasin Surinya
2559-1182   เครือวัลย์ สุธีรชัย   Kruaval Suteerachai
2552-558   เครือวัลย์ หอมจันทร์   Kruawan Homchan
2557-868   แคทลียา ตั้งเดชสัมฤทธิ์   Kattareeya Tangdechsamrit
2552-604   แคล้ว ทองสม   Klayo Thongsom
2562-1739   จงกล ขุนทอง   Jongkol Khunthong
2550-342   จงรักษ์ ทัดเทศ   Jongrack Thadthed
2552-549   จงสุข รัตนทายะ   Jongsook Ratanataya
2562-1722   จตุพร เปลี่ยนเจริญ   Jatuporn Pliancharoen
2549-012   จตุรงค์ ธนะปุระ   Jaturong Thanapura
2551-416   จรรยงค์ พะลัง   Junyong Palang
2549-069   จริยา พิมลไพบูลย์   Jariya Pimonpaiboon
2552-557   จักรกฤช ไฮดอน   Jakkrit Hydon
2562-1630   จักรพงษ์ แสงเพชร   Jakapong Sangpetch
2557-944   จักรพล เทียนบุญส่ง   Chakapol Tienboonsong
2557-896   จักรพันธ์ ศิริทรัพย์   Jakaphan Sirisap
2556-780   จักรวัฒน์ ปกรณ์เจริญวงศ์   Jakrawat Pakorncharoenwong
2552-598   จักราวุธ เปรมกมล   Chakrawut Premkamol
2562-1681   จักริน ภาพพริ้ง   Chukrin Parpprink
2552-614   จักริน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา   jakrin senevong na ayutdhaya
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่