Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
ปีละ 1,000 บาทเท่านั้น สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้:
  1. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
  2. ดาวน์โหลดเอกสารเสวนารายเดือนย้อนหลังได้ คลิกดาวน์โหลด
  3. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี คลิกดาวน์โหลด
  4. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  5. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ
  6. ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิก และบัตรสมาชิก คลิกดาวน์โหลด
  7. ท่านสมาชิกสามารถนำโลโก้ไปใช้ทำนามบัตรได้ คลิกดาวน์โหลด
โปรดแนบรูปของท่าน หรือสะดวกส่งภายหลังมาที่ เพิ่มเพื่อน Line คลิก หรืออีเมล์: info@thaiappraisal.org

วันที่:      09/12/2565


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 
มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 Email:  
Line ID(ถัามี):
 FB(ถัามี):  
   
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
 Email:  
Line ID(ถัามี):
 FB(ถัามี):  
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
แนบสลิปโอนเงิน:
ยืนยัน: 5316 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน
เพิ่มเพื่อน Line คลิก E-mail: info@thaiappraisal.org  โทรสาร 0.2295 1154  โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109

 

       รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล Name
2550-288   กษิเดช นิตย์โชติ   Kasidech Nitchoti
2551-396   กสิณา ธรรมสุวรรณ   Kasina Thammasuwan
2550-199   ก้อง รุ่งสว่าง   Gong Rungsawang
2562-1649   ก้องณกุล กุลชญากรณิศ   Kongnakul Kulchayakornranit
2557-876   กัญจนะ ธนธัญนนท์   Kanchana Tanatanyanon
2561-1510   กัญญมล แก้วพิศดาร   Kanyamol Kaewpisadarn
2550-276   กัญญา ผักกระโทก   Kanya Phakkratook
2557-960   กัญญาภัค สำราญใจ   Kunyapak Sumranjai
2559-1101   กัญญารัตน์ ชิระวานิชผล   Kanyarat Chirawanichphon
2559-1128   กัญญารัตน์ อินทร์แก้ว   Kanyarat Inntarakaew
2558-0994   กัญปวิมนท์ ศิรชัยธนานนท์   Kanpharimon Sirachaithananon
2557-873   กันยารัตน์ กาวิยะ   Kanyarat Kawiya
2550-345   กัมป์พนธ์ สุวรรณรัตน์   Kampon Suwannarat
2557-879   กัลป์ หอพรสิริ   Kan Horpornsiri
2560-1374   กัลยพัลญ์ บูรณารมย์   Kalayapan Buranarom
2559-1190   กัลย์วีร์ นิ่มสุวรรณ   Kanlawee Nimsuwan
2554-676   กัลศิริ อินทรภูวศักดิ์   Kansiri Inthraphuvasak
2562-1553   กานต์ ธัญญานุวัติ   Karn Thanyanuwat
2559-1090   กานต์ พิทักษ์ธำรง   Karn Pitakthamrong
2558-0985   กานต์ เพิ่มพงศ์พันธ์   Karn Permpongpanth
2550-142   กำจรเดช ศรีสนั่น   Kamjorndech Srisanan
2559-1178   กิ่งไผ่ คู่สกุลนิรันดร์   Kingpai Koosakulnirund
2550-320   กิตตติคุณ วงเศรษฐการกิจ   Kittatikun Wongsetthakarnkit
2557-953   กิตติ แก้วประสิทธิ์   Kitti Kaewprasit
2559-1112   กิตติ เพชรดารา   Kitti Phetdara
2550-336   กิตติ รัตนพงษ์มณี   Kitti Rattanapongmanee
2562-1775   กิตติ ศิลพรกรกุล   Kitti Silpornkornkul
2562-1615   กิตติกา จาตุรันต์รังสี   Kittika Jaturanrangsri
2555-759   กิตติพงศ์ ผลประยูร   Kittipong Polprayoon
2552-564   กิตติพงษ์ วิภววาณิชย์   Kittiphong Vipavawanich
2559-1164   กิตติพันธ์ หล่อวิเชียรรุ่ง   Kitipanr Lorwichianrung
2549-083   กิตติเมตต์ ตติยกวี   Kittimet Tatiyakavee
2560-1290   กิตติยพรรณ สิงห์สัมพันธ์   Kittiyapan Singsampan
2551-438   กิตติระวี สันติมิตร   Kitravee Suntimit
2557-945   กิตติวิชช ไกรสุวรรณสาร   kittivith Kaisuwanasan
2550-145   กิตติศักดิ์ ชำนาญช่าง   Kittisak Chamnanchang
2560-1380   กิตติศักดิ์ พัฒนณรงค์กรณ์   Kittisak Pattanarongkorn
2560-1360   กิตติศักดิ์ ศิริมานะกุล   Kittisak Sirimanakul
2550-278   กิติรัตน์ อังสนันท์สุข   Kitirat Angsanunsuk
2552-603   กิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์   Kitisak Jampahipphong
2562-1660   กุณชญา ตริวณิชย์   Kunchaya Triwanit
2563-1778   กุลจิราณัฏฐ์ เศวตธิติกุล   Kuljiranat Svetthitikun
2550-353   กุลนภา บุญรัตน์   Kulnapha Boonyarat
2554-675   กุลภัคศรณ์ ปุณณภัคพสิษฐ์   Kunphakson Punnapakpasit
2562-1577   กุลภัสสร ปั้นศักดิ์   kULLAPASSORN PUNSAK
2553-618   กุลลดา วิเศษประทับ   Gullada Wisetpratup
2551-420   กุศลิน ธรรมเจริญกิจ   Kusalin Thammacharoenkit
2562-1736   เกริกไกร เลิศธำรงกุล   Kreakkri Loedthumrongkun
2558-0997   เกรียงไกร จิรกุลพรชัย   Kriengkrai Jirakulpronchai
2562-1731   เกรียงยศ ลัคนาทิน   Kriengyod Lakkanatin
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่