Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
ปีละ 1,000 บาทเท่านั้น สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้:
  1. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
  2. ดาวน์โหลดเอกสารเสวนารายเดือนย้อนหลังได้ คลิกดาวน์โหลด
  3. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี คลิกดาวน์โหลด
  4. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  5. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ
  6. ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิก และบัตรสมาชิก คลิกดาวน์โหลด
  7. ท่านสมาชิกสามารถนำโลโก้ไปใช้ทำนามบัตรได้ คลิกดาวน์โหลด
โปรดแนบรูปของท่าน หรือสะดวกส่งภายหลังมาที่ เพิ่มเพื่อน Line คลิก หรืออีเมล์: info@thaiappraisal.org

วันที่:      09/12/2565


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 
มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 Email:  
Line ID(ถัามี):
 FB(ถัามี):  
   
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
 Email:  
Line ID(ถัามี):
 FB(ถัามี):  
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
แนบสลิปโอนเงิน:
ยืนยัน: 2043 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน
เพิ่มเพื่อน Line คลิก E-mail: info@thaiappraisal.org  โทรสาร 0.2295 1154  โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109

 

       รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล Name
2558-1037   CHANON SAKDHIVAT   CHANON SAKDHIVAT
2562-1549   Eran Milo   Eran Milo
2560-1274   Gregory W Carlson   Gregory W Carlson
2561-1461   JIAXU CHEN   JIAXU CHEN
2561-1462   Kangnuo Fang   Kangnuo Fang
2556-842   Mark Andrew Welch   Mark Andrew Welch
2555-729   Pinyapat kanechorn Na Ayuthaya   Pinyapat kanechorn Na Ayuthaya
2557-956   Rebecca Tsai   Rebecca Tsai
2556-841   Robert Watson   Robert Watson
2557-887   กณภัทร สุขมาก   Kanapat Sookmark
2550-280   กนกพร เทพผดุงพร (กรณัฏฐ์)   Kanokporn Thaeppadungporn
2559-1197   กนกพร มั่นอนันต์ทรัพย์   Kanokporn Man-anansap
2549-006   กนกภรณ์ บุญเถื่อน   Kanonporn Boontaun
2550-117   กนกวรรณ บำเรอวงษ์   Kanokwan Bum-ror-wong
2561-1444   กนิษฐา ต้นโพธิ์ทอง   Kanidtha Tonpothong
2562-1632   กมล เพชรศศิธร   Kamol Petchsasithon
2560-1364   กมล ลิมธัญญกุล   Kamol Limtanyakul
2554-698   กมลทิพย์ ปิ่นนิล   Kamonthip Pinnin
2556-836   กมลพร มณีรักษ์   Kamonporn Maneerak
2562-1564   กมลพรรณ สุวรรณทอง   Kamonphan Suwanthong
2560-1325   กมลาภรณ์ ศิริศรชัย   Komalaporn Sirisornchai
2551-437   กรกิต ชีวกิตติกุล   Korakot Cheewakittikul
2557-917   กรธวัช ศตสุข   Kornthawat Satasuk
2559-1123   กรรณิการ์ ทรงคำ   Kannikar Songkum
2560-1384   กรรธิมา สาริกา   Kuntima Sarika
2559-1148   กรวรรณ ชัยสว่างวงษ์   Korawan Chaisawangwong
2557-968   กรวาราทัช การนาคาจุติภัทร   Kornwarathach Karnnacajutipat
2557-951   กรศรัณย์ สุดสวงค์   Kornsaran Sudswong
2560-1266   กรเอก ภาพิบูลสถาพร   Kornake Paphibulsathaporn
2550-113   กรัณย์ พิริยะพิทยา   Karun Piriyapitaya
2550-232   กริช ว่องสันตติวานิช   Krit Wongsantatiwanich
2561-1485   กฤช พรหมสุทธิ   Kris Bhromsuthi
2551-389   กฤต บุญเจริญ   Kritt Booncharoen
2561-1490   กฤต บุศยารักษ์   Krit Busayarak
2561-1480   กฤต เพ็ชรวรุณ   Krit Phetwarun
2562-1551   กฤต วิกรานตโนรส   Krit Vigrantanoros
2562-1702   กฤษฎา ณรงค์ฤทธิ์   Krisada Narongrit
2558-1012   กฤษฎา ทวานนท์   Gridsada Thavanon
2561-1498   กฤษฎางค์ พันธุมพงษ์   Kritsadang Phanthumpong
2558-1026   กฤษฎิ์ภวิศ วงศ์สุวรรณเมธา   Kritpawit Wongsuwanmetha
2560-1320   กฤษณ ไทยดำรงค์   Kritsana Thaidamrong
2550-369   กฤษณนันท์ นันจรูญ   Kitsananan Nunjaroon
2561-1525   กฤษณพน พงศาวกุล   Gritsanaphon Phongsawakul
2550-121   กฤษณะ เพชรพลอย   Kritsana Pechploi
2561-1482   กฤษดา สกุลลีลากร   Kritsada Sakulleelakorn
2550-296   กวินธร พิเสฎฐศลาศัย   Kawinthorn Pisetsalasai
2557-965   กวินพัทธ์ วราโรจน์ภัคสกุล   Kawinpat Wararodphaksakul
2551-483   กวีพจน์ วรยิ่งยง   Kaweepoj Worayingyong
2559-1145   กษมา เอี่ยมสอาด   Kasama Eiamsa-Ard
2563-1793   กษิกาญ ชุณหมณี   Kasikarn Chunhamanee
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่