Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
อ่าน 533 คน
การเปลี่ยนแปลงราคาที่อยู่อาศัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2547-2548
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2067 วันที่ 4 - 7 ธ.ค. 2548 หน้า 34
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2071 วันที่ 18 - 21 ธ.ค. 2548 หน้า 34

ดร.โสภณ พรโชคชัย <1>
ประธานกรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ AREA <2>

          จังหวัดเชียงใหม่นับเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะเมืองหลักในจังหวัดภูมิภาค ซึ่งมีการหน้าที่ที่โดดเด่นทั้งเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินและศูนย์ธุรกิจในภูมิภาค เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศ และยังเป็นเมืองที่มีการติดต่อค้าขายชายแดนในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย ทำให้เชียงใหม่มีการเติบโตต่อเนื่อง ดังนั้น ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ AREA จึงสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาที่อยู่อาศัย ซึ่งถือเป็นดัชนีสำคัญเกี่ยวกับภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่มานำเสนอ

ถนนเชียงใหม่-สันทราย - แม่โจ้ (สายเก่า)
          โซนนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างเฉพาะบ้านเดี่ยว ซึ่งได้แก่โครงการบ้านพิมุกต์ 1 ( ราคาสูงสุดคือ 2,850,000 บาท ) บ้านสันทรายและธนสารวิลล่า ( ราคาต่ำสุดคือ 565,000 บาท ) โดยเฉลี่ยทั้งหมดพบว่า ราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 5.33% โดยบ้านราคาถูก ธนสารวิลล่า เพิ่มในอัตราสูงสุดคือประมาณ 8.7%

ถนนเชียงใหม่ - สันทราย - พร้าว ( ทล .1001)
          ราคาบ้านในโซนนี้เพิ่มขึ้นสูงคือ บ้านเดี่ยวประมาณ 12.2% ส่วนบ้านแฝดคือ 13.6% บ้านเดี่ยวที่มีราคาสูงกว่าโครงการอื่นในโซนนี้คือมรกต มีราคาประมาณ 2,750,000 บาท ส่วนโครงการที่โดดเด่นที่สุดก็คือ บ้านโชควารีโฮม
          ซึ่งราคาเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 12-18% ทั้งนี้คงเป็นเพราะค่าวัสดุก่อสร้างแพงขึ้น บ้านใหม่จึงมีราคาสูงขึ้น ทำให้บ้านมือสองราคาเพิ่มตามไปด้วย ส่วนทาวน์เฮาส์ในโครการบ้านโชควารีโฮม และสันทรายไอซ์แลนด์ ราคาเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 15% ในรอบ 1 ปีซึ่งนับว่าสูงมาก วงแหวนรอบกลาง
          ในที่นี้ใช้กรณีบ้านพิมุกต์ 4 บ้านสุขิโต ธนาโชค กล้วยไม้ และเดอะลากูน่าโฮม โดย 2 โครงการแรกเป็นบ้านเดี่ยวราคาค่อนข้างสูง 3,200,000 – 3,750,000 บาท นอกนั้นราคาประมาณ 1,000,000 – 2,300,000 บาท โดยเฉลี่ยพบว่า บ้านเดี่ยวในโซนนี้ราคาเพิ่มขึ้น 7.7% โดยโครงการระดับราคาประมาณ 1 ล้านเศษ คือ ธนาโชคและกล้วยไม้มีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุด ประมาณ 10% ขึ้นไป

วงแหวนรอบนอก 
          ในที่นี้มีเพียงโครงการริพรคันทรี่วิลล์ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวราคาประมาณ 2,000,000 – 2,600,000 บาท ซึ่งยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาแต่อย่างใด 

เชียงใหม่ - หางดง ( ทล .108)
          กรณีเชียงใหม่ - หางดง มีโครงการมากเป็นพิเศษถึง 9 โครงการได้แก่ กุลพันธ์วิลล์ 5 กุลพันธ์วิลล์ 8 กุลพันธ์ 9 บ้านรุ่งอรุณ ธารดงปาร์ควิลล์ บ้านวังตาล วิภานีย์วิว บ้านธนาบุญ และบ้านธารอิงดอย + บ้านปรารถนา โดยส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยวยกเว้น กุลพันธ์วิลล์ 5 ซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์ ทำเลนี้บ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้น 6.15% ส่วนทาวน์เฮาส์ เพิ่ม 7.27% บ้านรุ่งอรุณเป็นโครงการที่มีราคาเปลี่ยนแปลงสูงสุดถึง 11-15% ในรอบ 1 ปี

ถนนเลียบคลองชลประทาน
          ในที่นี้ก็มีเพียงโครงการเดียวที่สำรวจเช่นกัน คือ โฮมอินปาร์ค ซึ่งเป็นโครงการคุณภาพราคาตั้งแต่ 2,300,000 – 5,500,000 บาท แต่จากการสำรวจยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงราคา

เชียงใหม่ - แม่ริม ( ทล .107)
          ทำเลนี้มีโครงการถึง 7 โครงการ ได้แก่ ธรินภรณ์วิลล่า แม่ริมกรีนวัลเลย์ ศิวาลัย พัชรพรปาร์คโฮม สมหวัง - วิวดอย ศิวาลัย 2 และดอนแก้ววิลเลจ ทั้งหมดเป็นโครงการบ้านเดี่ยว โดยแม่ริมกรีนวัลเลย์ มีราคาสูงสุดคือ ประมาณ 3,300,000 บาท แต่ก็มีบ้านเดี่ยวราคา 1,260,000 บาทเช่นกัน ส่วนที่ราคาค่อนข้างถูกคือ 600,000 - 800,000 บาท ได้แก่ ธรินภรณ์วิลล่า ศิวาลัย พัชรพรปาร์คโฮม และสมหวัง - วิวดอย อย่างไรก็ตามทำเลนี้ราคาบ้านเพิ่มน้อยมากคือประมาณ 0.8% เท่านั้น

เชียงใหม่-สันกำแพง
          ทำเลนี้มีถึง 8 โครงการ ได้แก่ ฮิลล์ไซด์โฮม 2 สิรินโฮม 2 ฟ้าหลวง บ้านสวนรสธร บ้านศิวาลัย วิลเลจ บ้านกาญกนกน์ และธารอิงดอย 2 ซึ่งทั้ง 6 โครงการเป็นโครงการบ้านเดี่ยว ส่วนบ่อสร้างแสนสุข และแพรวาวิลเลจ เป็นทาวน์เฮาส์ ทั้งนี้ บ้านเดี่ยว เพิ่มขึ้น 5.3% ส่วนทาวน์เฮาส์เพิ่มขึ้น 6.8% อย่างไรก็ตามบ้านเดี่ยวเช่น ฟ้าหลวง ราคาเพิ่มขึ้นจาก 2,848,200 บาท เป็น 3,200,000 บาท และ 4,366,000 บาท เป็น 5,080,000 บาท หรือประมาณ 12-16%

เชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด ( ทล .118)
          ทำเลนี้มีทั้งหมด 6 โครงการที่สำรวจ ได้แก่ บ้านสวนริมธาร คุรุสภา บ้านทวีโชค 8 บ้านแสนสบาย เชียงใหม่วิวไม้ และบ้านธีรยา โดยทั้งนี้ บ้านเดี่ยว เพิ่มราคาขึ้น 8.2% ส่วนทาวน์เฮาส์ เพิ่มขึ้นถึง 11.4% ( บ้านธีรยา จาก 350,000 บาท เป็น 390,000 บาท ) ในรายละเอียดพบว่า บ้านสวนริมธาร ซึ่งขายในราคา 2,263,000 และ 2,700,000 บาท ก็ได้เพิ่มราคาขึ้นจากปีก่อนถึงประมาณ 10-16% นอกจากนี้บ้านคุรุสภา ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวราคา 560,000 บาท ก็มีอัตราการเพิ่มที่สูงเช่นกัน

อ. เมืองเชียงใหม่
          ที่น่าสนใจทำเลสุดท้ายก็คือ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยพบว่า บ้านเดี่ยว ราคาเพิ่มขึ้น 8.5% ทาวน์เฮาส์ เพิ่มขึ้น 8.8% และอาคารชุด เพิ่มขึ้น 13.1% บ้านเดี่ยวในที่นี้ได้แก่ ร่มเย็นเพลส ศิริวัฒนานิเวสน์ และบ้านพอใจ ส่วนทาวน์เฮาส์ ได้แก่ สุขสวัสดิ์ ร่มเย็นเพลส โพธิ์แก้ววิลล่า และป่าตัน ( ถนนสุขเกษม ) สำหรับอาคารชุดมีโครงการฮิลล์ไซด์ 3 ฮิลล์ไซด์พลาซ่าแอนด์คอนโดเทล 4 แกรนด์ ฮิลล์ไซด์ 5 ชมดอยคอนโดมิเนียม ( ตึกเหลี่ยม ) ชมดอยคอนโดมิเนียม ( ตึกกลม ) และเจซี คอนโดมิเนียม การที่ห้องชุดราคาเพิ่มขึ้นสูงมากส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะแต่เดิมแทบจะไม่มีการเพิ่มราคานัก พอเศรษฐกิจดีขึ้น จึงมีการปรับตัวมากขึ้น

          การศึกษานี้ยังเป็นผลเบื้องต้น ซึ่งในอนาคตทางศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ AREA แห่ง Agency for Real Estate Affairs จะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป

หมายเหตุ  
<1> เป็นนักวิจัย - ประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทย ขณะนี้ยังเป็นประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย กรรมการสมาคมการวางแผนและเคหะแห่งอาเซียน ผู้แทนสมาคมอสังหาริมทรัพย์โลก (FIABCI) ประจำ ESCAP และผู้แทนของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน IAAO ประจำประเทศไทย Email: sopon@area.co.th
<2> ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ AREA เป็นหน่วยงานใน Agency for Real Estate Affairs ศูนย์วิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทย ซึ่งให้บริการประเมินค่าทรัพย์สิน สำรวจวิจัยอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ทำกิจการนายหน้าหรือพัฒนาที่ดินเองเพื่อความเป็นกลางทางวิชาชีพ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ AREA เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีฐานข้อมูลจากการสำรวจภาคสนามที่กว้างขวางที่สุดในประเทศไทย โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.area.co.th/
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่