Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูทั้งหมดกิจกรรมที่ผ่านมา

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 3/2564
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการของมูลนิธิได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย โดยอาจารย์พรเทพ ศรีนฤหล้า เป็นประธานที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ (กรรมการบางท่านประชุมผ่าน zoom)

Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่