Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูทั้งหมดกิจกรรมที่ผ่านมา
เยือนพระราชวัง Dolmabahçe ตุรกี 
ช่องแคบบอสฟอรัส อันลือลั่นในประวัติศาสตร์
บอลลูนแห่งปราสาทปุยฝ้าย ตุรกี 
เที่ยวเมืองโบราณเฮียราโปลิส (Hierapolis) 
สุสานอตาเติร์ก ณ กรุงอังคารา
วิ่งฉิวผ่านนครอิสตันบูล
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ - พฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562
ดร.โสภณไปตุรกี

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย​ เดินทางไปประเทศตุรกีเพื่อการท่องเที่ยวและมีกำหนดการพบปะกับผู้เกี่ยวข้องกับวงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศตุรกีในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์์สากล หรือ International Federation of Real Estate หรือ FIABCI ประจำประเทศไทย ดร.โสภณจะได้นำประสบการณ์มาแบ่งปันกันต่อไป
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่