Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูทั้งหมดกิจกรรมที่ผ่านมา
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562
บรรยายความเป็นไปได้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับนักพัฒนาในประเทศลาว

คุณปัทมาจันทรานุกูล กรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญไปบรรยายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับนักพัฒนาในประเทศลาว ในงาน Expo 2019: งานแสดงอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของประเทศลาว เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม 2019
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่