Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูทั้งหมดกิจกรรมที่ผ่านมา
วันพุธที่ 5 - อาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561
ดร.โสภณไปบรรยายที่กรุงฮานอย

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ (FIABCI-Thai) ได้รับเชิญให้ไปบรรยายที่กรุงฮานอยเรื่องความน่าลงทุนของไทยในด้านอสังหาริมทรัพย์
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่