Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูทั้งหมดกิจกรรมที่ผ่านมา
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561
ต้อนรับนักศึกษาจากไต้หวัน

Dr. Peddy PiYing Lai จาก National Pingtung University ประเทศไต้หวัน นำนักศึกษามาเยี่ยมมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์) และฟังบรรยายสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ จากดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่