Eng
ไทย
About Us
International Real Estate situation
Thai Real Estate Situation
Costs of Constructions
Webboard
Contact Us
ผลประกวดครั้งที่ หัวข้อ
3/2550 ประเมินค่าทรัพย์สินให้เป็นธรรมก่อนการเวนคืนเพื่อพัฒนาชาติ
2/2549 ประเมินมูลค่าบ้านให้ถ้วนถี่ก่อนมีการซื้อ-ขาย
1/2548 ทำไมจึงต้องรู้มูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของเราเอง
วันพุธที่ 19 มีนาคม 2551
มอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศประกวดเรียงความ เรื่อง "ประเมินค่าทรัพย์สินให้เป็นธรรมก่อนการเวนคืนเพื่อพัฒนาชาติ" ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป โดยมี ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานมูลนิธิฯ ร่วมถ่ายภาพกับผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้
AreaTrebs
 
@area 5/15, Nonsi Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120
Tel: 66-2295-3171 Fax: 66-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org  VISIT US: Location Map