ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย ดีกว่าแบบแยกค่าใช้จ่ายยังไง
Name Surename

[ผู้ตั้งกระทู้]
2023-09-12|15:51:04
รายละเอียด:


การเลือก ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย (Integrated Health Insurance) หรือประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย (Traditional Health Insurance) ขึ้นอยู่กับความต้องการและสถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวของคุณ ดังนี้คือข้อเปรียบเทียบระหว่างสองประเภทของประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย (Integrated Health Insurance)

ความสะดวกสบาย ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่ายมักมีความสะดวกสบายมากขึ้น เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเหมือนกับประกันแบบแยกค่าใช้จ่าย ที่คุณต้องจ่ายค่าบริการและยอดเงินเอาประกันเองก่อนที่บริษัทประกันจะจ่ายส่วนที่เหลือ.

ความคุ้มครองแก่เด็ก ประกันนี้มักมีการคุ้มครองเด็กตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยเจริญพันธุ์ และมักรวมถึงการตรวจรักษาครรภ์และการดูแลสุขภาพของแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนเกิดลูก.

ความคุ้มครองในกรณีอุบัติเหตุ บางบริษัทประกันมักมีการคุ้มครองในกรณีอุบัติเหตุเสมือนการประกันอุบัติเหตุรวม ซึ่งสามารถช่วยในกรณีที่เด็กได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยโดยไม่คาดคิด.

ประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย (Traditional Health Insurance)

ความยืดหยุ่นในการเลือกความคุ้มครอง ประกันแบบนี้มักให้คุณเลือกเคลมที่คุณต้องการคุ้มครองแยกจากครอบครัวของคุณ ซึ่งอาจมีความยืดหยุ่นมากกว่าการเหมาจ่าย แต่คุณต้องจ่ายค่าเบี้ยแยกกันสำหรับคนทุกคนในครอบครัว.

ความคุ้มครองเพิ่มเติม การเลือกเคลมแยกจากครอบครัวของคุณอาจทำให้คุณมีความคุ้มครองที่ดีกว่าสำหรับความต้องการเฉพาะบุคคล แต่อาจทำให้ค่าเบี้ยประกันสูงขึ้น.

การเลือก ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย หรือแบบแยกค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับความต้องการและสถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวของคุณ ควรพิจารณาปัจจัยเช่น ราคา, ความคุ้มครอง, ความสะดวกสบาย, และความยืดหยุ่นในการเลือกความคุ้มครอง เพื่อให้คุณสามารถเลือกประกันสุขภาพที่เหมาะกับความต้องการของคุณและครอบครัวของคุณได้อย่างดีที่สุด. ควรปรึกษากับผู้ประกันชีวิตหรือที่ปรึกษาด้านการเงินเพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมและคำปรึกษาในการเลือกประกันสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับคุณและครอบครัวของคุณ.

ประกันสุขภาพเด็ก คุ้มครองอะไรบ้าง ?

ระกันสุขภาพเด็ก (Child Health Insurance) มักคุ้มครององค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเด็ก ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแผนประกันและบริษัทประกัน แต่รวมถึงสิ่งต่อไปนี้: 1.การรักษาทางการแพทย์ ประกันสุขภาพเด็กคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การตรวจรักษาและการรักษาที่เกี่ยวข้องกับโรคและอุบัติเหตุของเด็ก รวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปีและการรักษาในกรณีฉุกเฉิน. 2.การฝากครรภ์และคลอด บางแผนประกันสุขภาพเด็กรวมถึงการคุ้มครองการตรวจรักษาครรภ์และคลอด รวมถึงค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีภาวะแท้งหรือภาวะคลอดบ่ายกว่ากำหนด. 3.วัคซีน ประกันสุขภาพเด็กมักคุ้มครองค่าวัคซีนที่จำเป็นตามปกติสำหรับเด็ก เพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ ที่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน. 4.การตรวจสุขภาพระยะเริ่มแรก บางแผนประกันมีการคุ้มครองการตรวจสุขภาพของทารกหรือเด็กระยะเริ่มแรกเพื่อตรวจสุขภาพและพัฒนาการของเด็กในช่วงระยะเริ่มแรกของชีวิต. 5.โรคร้ายแรง บางแผนประกันสุขภาพเด็กอาจรวมการคุ้มครองโรคร้ายแรงที่พบในเด็ก เช่น มะเร็งเด็ก, โรคหัวใจเด็ก, หรือโรคเอดส์เด็ก ซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวมีความคุ้มครองทางการเงินในกรณีที่เด็กต้องรับการรักษาโรคร้ายแรง. 6.ค่าใช้จ่ายในกรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือคลินิก บางแผนประกันสุขภาพเด็กคุ้มครองค่าใช้จ่ายในกรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือคลินิก เพื่อให้เด็กได้รับการรักษาที่เหมาะสมเมื่อเจ็บป่วยหรือต้องรับการรักษาที่ต้องการ. 7.ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน ประกันสุขภาพเด็กมักคุ้มครองค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน เช่น การต้องเข้ารับการรักษาหรือผ่าตัดในกรณีเร่งด่วน. 8.การคุ้มครองทางการเงิน ประกันสุขภาพเด็กช่วยปกป้องครอบครัวของคุณจากค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่สูงมาก ซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่เด็กต้องรับการรักษาหรือผ่าตัด. 9.ความสะดวกสบาย การมีประกันสุขภาพเด็กอาจช่วยลดความกังวลของคุณในกรณีที่เด็กต้องรับการรักษา และช่วยให้คุณมีความสะดวกสบายในการเลือกโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ต้องการ.

รายละเอียดของการคุ้มครองอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแผนประกันและบริษัทประกัน ควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจความคุ้มครองที่แน่ใจว่าคุณจะได้รับอะไรและในกรณีใดที่ไม่ได้รับคุ้มครอง.

 
แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด:
* ชื่อคุณ:
อีเมล์:
*รหัสยืนยัน:   6170 กรุณาป้อนรหัส =>
  อ่ า น แ ล ะ ย อ ม รั บ ใ น ก ติ ก า ก่ อ น
1) งดลงประกาศข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับ วงการประเมินค่าทรัพย์สิน
2) การลงข้อความ ประกาศ ต้องเป็น ข้อความที่ถูกกฎหมาย และศีลธรรม เท่านั้น และ เป็นความจริงทุกประการ
3) ข้อความที่ลงประกาศ ท่านจะต้องรับผิดชอบ และทำตามที่ท่านลงประกาศไว้
4) งดการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ ดูถูก เสียดสี ประชดประชัน หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
5) ห้ามลงประกาศข้อความ ที่ซ้ำๆ กัน
6) หากทาง Thaiappraisal ตรวจสอบพบ หรือ มีผู้แจ้ง ข้อความที่ละเมิดกฎ และทางเราได้ตรวจสอบแล้วเป็นจริง จะทำการลบข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
7) ทาง Thaiappraisal ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข กฎกติกาในการลงประกาศ

 

 

 

 

Area Trebs FIABCI
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่