เเนะนำบริษัทรับเหมาก่อสร้างเเละออกแบบอาคารดีดี
เจพี

[ผู้ตั้งกระทู้]
2021-09-17|00:06:07
รายละเอียด:


เจพี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัดเเนะนำบริษัทรับเหมาก่อสร้างเเละออกแบบอาคารดีดี รับก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ รับเหมาก่อสร้างคอนโด รับเหมาก่อสร้างสำนักงาน

[ข้อคิดเห็น: 1]
ผู้รับเหมาดีๆ

https://www.facebook.com/Apartment.Builders

JP DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO., LTD
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A1?__eep__=6&__cft__[0]=AZXcXRQb8DbOvA517HjFklDpxJRLUw-EnZMcJTraZrCDBPzstwocP_evlcnJDEdxIKpcxsxWDVJY8VQBtDVvVurozTkhbMS79kydqj9b1pTeiIWmTCTrXEW1IfPz3-76LeCbMFCZms4R5Hb7uQjDmQjOZDKjem2kausEIWSAainKwJTZp8ZpmFrPQbWDeJNCaEg&__tn__=*NK-R">#รับออกแบบรับเหมาก่อสร้างโรงเเรม l อพาร์ทเม้นท์ l คอนโด | โรงงาน l ออฟฟิศสำนักงาน l โชว์รูมรถ I และงานอาคารทุกประเภท
=========================================
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1?__eep__=6&__cft__[0]=AZXcXRQb8DbOvA517HjFklDpxJRLUw-EnZMcJTraZrCDBPzstwocP_evlcnJDEdxIKpcxsxWDVJY8VQBtDVvVurozTkhbMS79kydqj9b1pTeiIWmTCTrXEW1IfPz3-76LeCbMFCZms4R5Hb7uQjDmQjOZDKjem2kausEIWSAainKwJTZp8ZpmFrPQbWDeJNCaEg&__tn__=*NK-R">#รับออกแบบโรงแรม https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A1?__eep__=6&__cft__[0]=AZXcXRQb8DbOvA517HjFklDpxJRLUw-EnZMcJTraZrCDBPzstwocP_evlcnJDEdxIKpcxsxWDVJY8VQBtDVvVurozTkhbMS79kydqj9b1pTeiIWmTCTrXEW1IfPz3-76LeCbMFCZms4R5Hb7uQjDmQjOZDKjem2kausEIWSAainKwJTZp8ZpmFrPQbWDeJNCaEg&__tn__=*NK-R">#รับก่อสร้างโรงเเรม https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C?__eep__=6&__cft__[0]=AZXcXRQb8DbOvA517HjFklDpxJRLUw-EnZMcJTraZrCDBPzstwocP_evlcnJDEdxIKpcxsxWDVJY8VQBtDVvVurozTkhbMS79kydqj9b1pTeiIWmTCTrXEW1IfPz3-76LeCbMFCZms4R5Hb7uQjDmQjOZDKjem2kausEIWSAainKwJTZp8ZpmFrPQbWDeJNCaEg&__tn__=*NK-R">#รับก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94?__eep__=6&__cft__[0]=AZXcXRQb8DbOvA517HjFklDpxJRLUw-EnZMcJTraZrCDBPzstwocP_evlcnJDEdxIKpcxsxWDVJY8VQBtDVvVurozTkhbMS79kydqj9b1pTeiIWmTCTrXEW1IfPz3-76LeCbMFCZms4R5Hb7uQjDmQjOZDKjem2kausEIWSAainKwJTZp8ZpmFrPQbWDeJNCaEg&__tn__=*NK-R">#บริษัทเจพีดีเวลลอปเม้นท์รับออกแบบพร้อมก่อสร้างคอนโด https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1?__eep__=6&__cft__[0]=AZXcXRQb8DbOvA517HjFklDpxJRLUw-EnZMcJTraZrCDBPzstwocP_evlcnJDEdxIKpcxsxWDVJY8VQBtDVvVurozTkhbMS79kydqj9b1pTeiIWmTCTrXEW1IfPz3-76LeCbMFCZms4R5Hb7uQjDmQjOZDKjem2kausEIWSAainKwJTZp8ZpmFrPQbWDeJNCaEg&__tn__=*NK-R">#สถาปนิกรับออกแบบโรงแรม https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3?__eep__=6&__cft__[0]=AZXcXRQb8DbOvA517HjFklDpxJRLUw-EnZMcJTraZrCDBPzstwocP_evlcnJDEdxIKpcxsxWDVJY8VQBtDVvVurozTkhbMS79kydqj9b1pTeiIWmTCTrXEW1IfPz3-76LeCbMFCZms4R5Hb7uQjDmQjOZDKjem2kausEIWSAainKwJTZp8ZpmFrPQbWDeJNCaEg&__tn__=*NK-R">#รับก่อสร้างโดยวิศวกร https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94?__eep__=6&__cft__[0]=AZXcXRQb8DbOvA517HjFklDpxJRLUw-EnZMcJTraZrCDBPzstwocP_evlcnJDEdxIKpcxsxWDVJY8VQBtDVvVurozTkhbMS79kydqj9b1pTeiIWmTCTrXEW1IfPz3-76LeCbMFCZms4R5Hb7uQjDmQjOZDKjem2kausEIWSAainKwJTZp8ZpmFrPQbWDeJNCaEg&__tn__=*NK-R">#บริษัทออกแบบคอนโด https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%96?__eep__=6&__cft__[0]=AZXcXRQb8DbOvA517HjFklDpxJRLUw-EnZMcJTraZrCDBPzstwocP_evlcnJDEdxIKpcxsxWDVJY8VQBtDVvVurozTkhbMS79kydqj9b1pTeiIWmTCTrXEW1IfPz3-76LeCbMFCZms4R5Hb7uQjDmQjOZDKjem2kausEIWSAainKwJTZp8ZpmFrPQbWDeJNCaEg&__tn__=*NK-R">#รับเหมาก่อสร้างโชว์รูมรถ https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99?__eep__=6&__cft__[0]=AZXcXRQb8DbOvA517HjFklDpxJRLUw-EnZMcJTraZrCDBPzstwocP_evlcnJDEdxIKpcxsxWDVJY8VQBtDVvVurozTkhbMS79kydqj9b1pTeiIWmTCTrXEW1IfPz3-76LeCbMFCZms4R5Hb7uQjDmQjOZDKjem2kausEIWSAainKwJTZp8ZpmFrPQbWDeJNCaEg&__tn__=*NK-R">#บริษัทรับออกแบบออฟฟิศสำนักงาน https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94?__eep__=6&__cft__[0]=AZXcXRQb8DbOvA517HjFklDpxJRLUw-EnZMcJTraZrCDBPzstwocP_evlcnJDEdxIKpcxsxWDVJY8VQBtDVvVurozTkhbMS79kydqj9b1pTeiIWmTCTrXEW1IfPz3-76LeCbMFCZms4R5Hb7uQjDmQjOZDKjem2kausEIWSAainKwJTZp8ZpmFrPQbWDeJNCaEg&__tn__=*NK-R">#บริษัทรับเหมาสร้างคอนโด
=========================================
ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง กรุณาติดต่อทีมงาน😎😎
Line ID : @pex2119v
Tel: 080-2976084,
E-mail: jp.homebuilder@gmail.com

 

 
แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด:
* ชื่อคุณ:
อีเมล์:
*รหัสยืนยัน:   9056 กรุณาป้อนรหัส =>
  อ่ า น แ ล ะ ย อ ม รั บ ใ น ก ติ ก า ก่ อ น
1) งดลงประกาศข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับ วงการประเมินค่าทรัพย์สิน
2) การลงข้อความ ประกาศ ต้องเป็น ข้อความที่ถูกกฎหมาย และศีลธรรม เท่านั้น และ เป็นความจริงทุกประการ
3) ข้อความที่ลงประกาศ ท่านจะต้องรับผิดชอบ และทำตามที่ท่านลงประกาศไว้
4) งดการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ ดูถูก เสียดสี ประชดประชัน หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
5) ห้ามลงประกาศข้อความ ที่ซ้ำๆ กัน
6) หากทาง Thaiappraisal ตรวจสอบพบ หรือ มีผู้แจ้ง ข้อความที่ละเมิดกฎ และทางเราได้ตรวจสอบแล้วเป็นจริง จะทำการลบข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
7) ทาง Thaiappraisal ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข กฎกติกาในการลงประกาศ

 

 

 

 

Area Trebs FIABCI
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่