มาเป็นสมาชิกสมาคมผู้ซื้อบ้าน
๋jidapa

[ผู้ตั้งกระทู้]
2020-06-11|14:21:38
รายละเอียด:

      ขอเชิญผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ซื้อบ้าน เพื่อช่วยเหลือให้ความรู้กันในระหว่างผู้ซื้อบ้านและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินและคนซื้อบ้านเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม

           ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน (https://www.thaihomebuyers.org) ได้จัดประชุมสมาคมครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานของสมาคมผู้ซื้อบ้าน ถนนนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการสนับสนุนผู้ซื้อบ้าน ดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อบ้านและเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันกับนักพัฒนาที่ดิน จะได้สร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายแบบ Win Win.

      คณะกรรมการสมาคมประกอบด้วย
           ดร.โสภณ พรโชคชัย                       นายกสมาคม
           คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ                     อุปนายกสมาคม
           คุณวิญญู วรัญญู                            อุปนายกสมาคม
           ศ.ดาโต๊ะ สรี ดร.สัมพันธ์ รัฐแพทย์     อุปนายกสมาคม
           คุณจรรยาแพทย์ ชลิตาภรณ์             กรรมการ
           คุณณรงค์พล เสนาะดนตรี               กรรมการ
           คุณวิเชียร อัศรัสกร                         กรรมการ
           คุณวีณา อุปัทยา                            กรรมการ
           คุณวินัย เฮ้งเจริญ                          กรรมการ
           คุณอริยาภรณ์ ทิมนาค                    กรรมการ
           คุณวีรยุทธณ์ พิทักษ์ธนางกูร           กรรมการ
           คุณวรรณา พูนปาน                       กรรมการและเหรัญญิก
           อ.อติณัช ชาญบรรยง                     กรรมการและปฏิคม
           คุณวิไลพรรณ หลวงยา                    กรรมการและประชาสัมพันธ์
           คุณนงลักษณ์ จตุเทน                      กรรมการและเลขานุการ

สมาคม : https://www.thaihomebuyers.org/th/member.php

Fanpage Facebook สมาคมผู้ซื้อบ้าน : https://www.facebook.com/Thai.Home.Buyers/

 
แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด:
* ชื่อคุณ:
อีเมล์:
*รหัสยืนยัน:   2799 กรุณาป้อนรหัส =>
  อ่ า น แ ล ะ ย อ ม รั บ ใ น ก ติ ก า ก่ อ น
1) งดลงประกาศข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับ วงการประเมินค่าทรัพย์สิน
2) การลงข้อความ ประกาศ ต้องเป็น ข้อความที่ถูกกฎหมาย และศีลธรรม เท่านั้น และ เป็นความจริงทุกประการ
3) ข้อความที่ลงประกาศ ท่านจะต้องรับผิดชอบ และทำตามที่ท่านลงประกาศไว้
4) งดการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ ดูถูก เสียดสี ประชดประชัน หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
5) ห้ามลงประกาศข้อความ ที่ซ้ำๆ กัน
6) หากทาง Thaiappraisal ตรวจสอบพบ หรือ มีผู้แจ้ง ข้อความที่ละเมิดกฎ และทางเราได้ตรวจสอบแล้วเป็นจริง จะทำการลบข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
7) ทาง Thaiappraisal ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข กฎกติกาในการลงประกาศ

 

 

 

 

Area Trebs FIABCI
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่