Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ให้ต่างชาติมากระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอสังหาริมทรัพย์

วันรัตน์ บูรณะสิทธิพร
william@winlykomfort.com

          ถึงเวลาที่เมืองไทยที่น่ารักมีเสน่ห์ของเราและทุกๆชนชาติ จะตักตวงโอกาสทางเศรษฐกิจให้เมืองไทยได้เสียที New idea to impulse Thailand economic with New Policy Living in Thailand for Rich foreigners.

          ผมคงไม่ต้องขอพูดถึงปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ทั้งภายในและภายนอกประเทศในปัจจุบันว่ามีอาการรุนแรงเพียงใดและต้องการความช่วยเหลือมากเพียงใด ผมได้ตระหนักและยินดีกับความพยายาม ทุกๆนโยบายหรือวิธีการที่รัฐบาล และหน่วยงานรัฐทุกๆท่านพยายามทำอยู่ แต่ผมมีความคิดทีคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้เงินลงทุนไหลเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลต่อเนื่องทางเศรษฐกิจของเราได้อย่างมากมาย คือการเปิดช่องการลงทุนสำหรับชาวต่างชาติผู้ต้องการจะมาพักอาศัยและมีบ้านหลังที่สองในประเทศไทย
          ลองคิดดูในแต่ละปีมีชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยและหลงรักที่อยากจะมามีบ้านหลังที่สองในประเทศไทยมากเพียงใด ในแต่ละปีมีชาวต่างชาติที่มาเที่ยวไทยมากถึง 15 ล้านคน และผมเชื่อว่าไม่น้อยกว่า 50 % อยากกลับมาเที่ยวไทยอีกและไม่น้อยกว่า 10 % (1,500,000 คน) ที่อยากมามีที่พักหลังที่สองในเมืองไทย เรื่องนี้เป็นข้อมูลที่สามารถเช็คและเรียกดูได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ททท. สมาคมท่องเที่ยว หรือ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ต่างๆดูได้ ลองคิดดูถ้าประเทศไทยโดยรัฐบาลเปิดนโยบายส่งเสิมการลงทุนให้กับนักลงทุนต่างชาติที่สนใจและต้องการจะมาลงทุนซื้อบ้านและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย

ผลดีที่จะได้รับ
          ผลอะไรที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยบ้าง กระแสเงินลงทุนที่จะไหลเข้าสู่ไทยเราจะเป็นใดบ้าง
          1. เงินลงทุนเบื้องต้นจะถูกส่งเข้ามาตามเกณฑ์ที่กำหนดเบื้องต้นไว้มหาศาล เช่นขั้นต่ำ10 ล้านต่อครอบครัว ผมเชื่อและมั่นใจว่าจะมีชาวต่างชาติที่สนใจและผ่านหลักเกณฑ์นี้ไม่น้อยกว่า 10,000 คนหรือครอบครัวในปีแรก หรือมากกว่า แค่นี้เงินจะถูกไหลเข้าประเทศไทย 100,000 ล้านบาท หรือมากกว่าทันที
          2. เงินจะถูกไหลเข้ามาตั้งแต่ ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าที่พักโรงแรม ค่าเดินทางทุกๆจุด ค่าอาหารการกิน บริโภคน่านับประการ การลงทุนในที่พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็น อพาร์ทเม้นท์ คอนโด บ้านพักอาศัย การก่อสร้าง การจ้างงานทุกๆจุดที่เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ รถยนต์ และ อื่นๆอีกนับไม่หมด
          3. ผลต่อเนื่องทางเศรษฐกิจ ต่างๆ และ อุตสาหกรรกรรมการท่องเทียว ที่จะถูกต่อเนื่องมาจากกลุ่มบุคคลข้างต้นที่เข้ามากินอยู่ และจับจ่ายใช้สอยในประเทศ รวมทั้งญาติโยมเพื่อนฝูงของเขาเหล่านั้นอีกไม่รู้จบ
          4. การจัดระบบการคัดเลือกชาวต่างชาติที่มีคุณภาพ และ ได้มีระบบฟายลิ่ง (Filing) บุคคลชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยอยู่อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอน ตามกฎหมายที่ สามารถดิดตามควบคลุมอย่างเป็นระบบได้ดี ขณะทีในปัจจุบันที่ไม่มีหน่วยงานรัฐใดสามารถควบคลุมผู้ที่ลักลอบหนีเข้ามาอาศัยในไทย จากประเทศรอบบ้านเราหรืออื่นๆที่ไม่สามารถตรวจสอบ ควบคลุมได้เลย ที่เข้ามาสร้างปัญหา อาชญากรรม ทำสิ่งผิดกฎหมาย แผ่เชื้อโรคที่เคยหมดไปจากไทยนานแล้ว เข้ามาแย่งงานคนไทยและส่งเงินกลับไปประเทศเขาเหล่านั้น
          ผมคงไม่ต้องอธิบายผลดีต่อเนื่องอีกมากมายก่ายกองที่จะมีต่อเศรษฐกิจไทยแบบทันทีจากผู้ลงทุนกลุ่มที่ผ่านหลักเกณฑ์นี้ ผมขอวิงวอนและอยากให้ผู้มีอำนาจของรัฐทุก ๆ ท่านในปัจจุบันช่วยพิจารณาและดำเนินกาตามที่ผมได้นำเสนอมาข้างต้นให้มีผลปฎิบัติโดยเร็วที่สุดด้วยเถอะครับ ถ้ามีคำถามและอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอึ่นๆจากผมอีก ผมยินดีที่จะเข้าพบและให้ข้อมูลทุกๆมุมที่เป็นประโยชน์ให้แก่ท่านได้

หลักเกณฑ์ที่สมควร
          มุมมองข้อกังวลในการคัดเลือกคนที่ให้สิทธิพิเศษในการลงทุนในนโยบายนี้  เราก็สามารถวางหลักเกณฑ์ที่มีเหตุผลและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะเป็นผู้ได้รับสิทธิพิเศษในการลงทุนแบบนี้ได้เช่น
          1. เป็นบุคคลและครอบครัว ที่มีฐานะดี โดยมีข้อกำหนดต้องมี่เงินมาลงทุนในไทยขั้นต่ำ 10 ล้านบาท (ประมาณ USD 3 แสนเหรียญ หรือเทียบเท่า) โดยต้องโอนเงินมาลงทุนให้เห็นไว้ที่ธนาคารเป็นเงินฝากประจำหรือซื้อเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหุ้นกู้อื่นๆที่เป็นเครื่องแสดงการลงทุนเบื้องต้น และเป็นผู้มีรายได้ประจำสม่ำเสมอเป็นรายเดือน เช่นเงินเดือน หรือเงินบำนาญ ที่สามารถนำมาแสดงได้จากหน่วยงานที่รับรองได้หรือจากสถานทูตของชาติบุคลผู้นั้น
          2. เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติอาชญากรรมในสารบบนานาประเทศ ที่ตรวจสอบได้โดยหน่วยงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของไทยและอินเตอร์โพล (InterPolice)

กลุ่มเป้าหมาย
          กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติที่คาดว่าน่าจะเป็น
          1. กลุ่ม Senior Citizen จากยุโรป ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียหรืออื่น ๆ บุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีฐาะดีอันด้วยจากเงินสะสมที่มีจากอดีตและได้รับเงินบำนาญประจำ แต่ด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็น ค่ารองชีพที่สูงเมื่อเทียบกับรายได้ประจำที่ประเทศของเขา แต่ถ้าเมื่อแลกเปลี่ยนป็นเงินบาทไทย และ ค่าครองชีพในไทยที่ถูกกว่ามาก จะเป็นข้อจูงใจให้แก่ชาวต่างชาติเหล่านั้นอยากมาเที่ยวและมาพักอาศัยอยู่ในไทยได้
          2. กลุ่มผู้มีฐานะดี มีลูกหลานที่จะมาเรียนหนังสือในประเทศไทย มี่ครอบครัวทีมาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในประเทศไทย 

สิทธิพิเศษ
          สิ่งที่เราหรือรัฐควรจะให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์
          1. ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนข้างต้นในฐานะแขกของเรา ที่เอาเงินมาลงทุน ใช้จ่ายอุปโภค บริโภค จ่ายภาษี และ ช่วยสร้างงานให้คนไทยเรา
          2. ให้บริการ ช่วยเหลือรับการติดต่อบริการ โดยเฉพาะควรจะต้องมีเจ้าภาพดูแลเรื่องนี้โดยตรงที่มีความสามารถ มีบุคลากรที่พร้อมในสื่อสารกับชาวต่างชาติ และมีอำนาจเบ็ดเสร็จในจุดเดียวที่จะเป็นผู้มีอำนาจในการปฎิบัติงานและอนุมัติตามหลักเกณฑ์ และ ให้ Visa Resident ปีต่อปี หรือ มากกว่าเพื่อเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกการเดินทาง เข้าออกประเทศไทยแก่เขา (ให้แค่วีซ่าผู้พักอาศัย ไม่ต้องถึงขั้น วีซาทำงาน ซึ่งอาจจะเพิ่มหลักเกณฑ์การลงทุนถ้าต้องการเป็น Working Visa)
          ในปัจจุบันเท่าที่ดูหน่วยงานรัฐบาลที่มีความพร้อม ผมขออนุญาตเสนอหน่วยงานที่คิดว่าน่าจะมีความสามารถในการส่งเสริมการลงทุนในการนี้ได้ดี คือ BOI คณะกรรมการส่งเสิมการลงทุน หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
          ในช่วงโมงนี้ ภาวะเศรษฐกิจโลกปัจจุบันนี้ ผมเชื่อว่าคงจะเป็นการยากอย่างมากที่จะหานักลงทุนที่จะมาลงทุนสร้างโรงงานหรือขยายโรงงานในภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยเช่นนี้ได้  กับเศรษฐกิจที่ถดถอยอย่างมากๆของประเทศไทยเราในขณะนี้ คงจำเป็นที่จะต้องหาวิธีเร่งด่วนที่เห็นผลเร็วทันตาภายใน 2 – 3 เดือน. ผมขอร้องให้ท่านผู้มีอำนาจทุก ๆ ท่านช่วยพิจารณาและเปิดนโยบายนี้ต่อสื่อ ชาวโลกดูซิครับ รับรองเลยว่าจะมี Good Feedback กลับมาที่ประเทศไทยทันทีแน่นอน

เสียงบ่นจากต่างชาติ
          ข้อตำหนิ บ่น อุปสรรค ของชาวต่างชาติที่มีต่อหน่วยงานรัฐ และความไม่สะดวกในการที่จะมาลงทุนอยู่ในไทย ในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่มีโอกาสได้สัมผัสกับชาวต่างชาติที่รักและตั้งใจจะมาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (เป็นบ้านพักหลังที่สองโดยเฉพาะผู้มีฐานะดีและมีความพร้อมที่จะมาลงทุนและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยที่มีเสน่ห์ของเรา) ผมได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคนานัปการของผู้ที่สนใจจะมามีบ้านหลังที่สองอย่างมาก จากระเบียบ ข้อกำหนดและกฎหมายแบบโบราณ ที่ทำงานควบคลุมและปฎิบัติโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยที่เป็นอุปสรรคที่ชาวต่างชาติทุกคนบ่นให้ฟัง
          1. เรื่องวีซ่าที่มีทั้งกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวข้อง ที่ผ่านมาอาจมีข้อครหาบ้าง
          2. เรื่องกรรมสิทธิ์ในการที่จะมาซื้อบ้านอยู่ในไทย ปัจจุบันกฎหมายไทย อนุญาตชาวต่างชาติมีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของได้เฉพาะ ห้องชุดเท่านั้น ไม่มีสิทธิถือของที่ดิน แต่ในทางปฎิบัติก็เป็นที่รู้กันว่ามีการหลบหลีกกฎเกณฑ์ผ่านช่องว่างทางกฎหมายนอมีนี ผมได้คุยกับพวกเขาทุกคนไม่ต้องการทำอะไรไม่ถูกกฎหมาย หรือหลีกเลี่ยงถ้ารัฐบาลเปิดโอกาสที่ถูกต้องแก่เขา เช่น เปิดกฎหมายเป็นให้เขาถือครองที่ดินในรูปของการเช่าระยะยาวและอาจจำกัดไม่เกินหนึ่งไร่ต่อครอบครัว
          จริงๆแล้วเรื่องนโยบายลักษณะการเชิญชวนชาวต่างชาติมาอาศัยอยู่ทำนองนี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วในหลาย ๆ ประเทศในอดีต เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ก็ล้วนเคยมีนโยบายเปิดในทำนองนี้มาก่อนแล้ว

          1. ใครจะเป็นเจ้าภาพในโครงการนี้ได้ครับ รัฐมนตรีท่องเที่ยว หรือ ททท. หรือ BOI หรือ ท่านนายก ???? ปัญหา และ อุปสรรค ของโครงการนี้ ที่หน่วยงานรัฐควรจะต้องมานั่งโต๊ะกลมและช่วยกัน คือ
          ก. เจ้าภาพ ...นายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรี ที่ดูแลเรื่องนี้
          ข. BOI, ททท., ก.มหาดไทย - กรมที่ดิน - สนง ตำรวจแห่งชาติ (สนง.ตรวจคนเข้าเมือง), ก.ต่างประเทศ ผู้ดูแลเรื่อง Visa, ภาคเอกชน เช่น หอการค้า สมาคมอสังหาริมทรัพย์ ,ธปท. สมาคมธนาคาร....
          ข. ขณะนี้ ประเทศ มาเลเซียได้เริ่มเรื่องนี้ไปก่อนไทยแล้ว ดูบทความใน BKK Post ถึง Editor ลงวันที่ 1 หรือ 2 มิย.ได้ครับ Malaysia ประกาศให้ Resident Visa แก่ Senior foreigners (50 years old up) 10 ปี ที่มาลงทุนซื้อบ้าน. ที่ L.A. California อเมริกาก็เช่นเดียวกันแล้วทำไม ไทยเราทำอะไรกันอยู่ ????

          2. ปัญหาและอุปสรรคที่ชาวต่างชาติเผชิญกับเจ้าหน้าที่รัฐไทยและไม่ช่วยเหลือ อีกทั้งแสดงความรังเกียจ หรือ มากยิ่งขึ้นด้วยการหาทางเรียกขอเงินใต้โต๊ะในการที่จะให้บริการ ซึ่งเป็นที่อิจหนา ระอาใจ และ เสียความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเรามาก เช่น
          ก. การสร้างระเบียบ เงื่อนไข อุปสรรค ความยุ่งยากนานับประการ ที่จะให้เขาได้ Visa ที่ถูกต้อง มีระยะเวลา (ก.ต่างประเทศ และ ก.มหาดไทย และ สนง ตำรวจเข้าเมือง)
          ข. การจะลงทุน ซื้อ บ้าน อสังหาริมทรัพย์ มีเงื่อนไข ที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่คล่องตัว เป็นที่น่ารำคาญ ใช้เวลาแล มีค่าใช้จ่าย ปลีกย่อยมากมาย ตามสไตล์ราชการไทย (กรมที่ดิน และ ก.มหาดไทย)

 
Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่