Eng
ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
เรื่อง สร้างแฟลต 6 ชั้นจะเสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเท่าไรค่ะ
(วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2552)
คำถาม: คุณศิริลักษณ์ แสงจันทร์
ที่ดิน 66เศษ7ส่วน10ตารางวา ทิศตะวันออกติดคลองระบายน้ำจังหวัดจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ ทิศตะวันตกติดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศเหนือติดที่ดินเพื่อนบ้าน ทิศใต้ติดทางสาธารณะประโยชน์และสะพานข้ามคลองระบายน้ำ

ตอบ: เรียน คุณศิริลักษณ์

ค่าก่อสร้างแฟลต 6 ชั้น ถ้าจะเฉลี่ยต่อตารางเมตรของพื้นที่ก่อสร้างโดยคร่าวๆ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล น่าจะอยู่ในช่วง ตารางเมตรละ 8-10,000 บาท ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับวัสดุ

นอกจากนี้หากเป็นต่างจังหวัด ยังผันแปรตามค่าแรง ค่าขนส่ง อีก

ลองสอบถามเพิ่มเติมจากผู้รับเหมา มีบริษัทในเว็บไซด์ อยู่มาก คีย์ใน google ด้วยคำที่เกี่ยวข้องดูครับ เช่น ค่าก่อสร้างแฟลต ฯลฯ

มูลนิธิประเมินฯ

Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่