Eng
ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
เรื่อง การประเมินราคาต้นสักทอง
(วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2552)
คำถาม: คุณวิมลพรรณ
อยากทราบว่าปัจจุบัน ราคาต้นสักทอง อายุประมาณ 15 ปี ราคาต้นละประมาณเท่าไหร่?

ขอบคุณค่ะ

ตอบ: เรียน คุณวิมลวรรณ

นอกจากดูอายุแล้วยังดู
1. ขนาดต้น
2. เส้นรอบวง
3. จำนวนต้น (ปริมาณมากน้อย) ในคราวเดียวกัน

ส่วนราคาแค่คร่าวๆ ครับ ลองไปสืบอีกที ร้านรับซื้อไม้ หรือเปิดในเว็บหาโดย google ดูครับ
หากอายุประมาณ 15 ปี ลำต้นน่าจะมีเส้นรอบวงประมาณ 5-10 นี้ว ความยาวของลำต้นที่มีขนาดสำหรับใช้งาน 5-10 เมตร ราคาขายจะอยู่ในช่วง 1,000-1,500 บาท ครับ อาจสูงหรือต่ำกว่านี้ตามสถานการณ์ความต้องการ

มูลนิธิประเมินฯ

Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่