Eng
ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
 
คำถาม: คุณ Channarong Buristrakul นักศึกษาปริญญาโทอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
        ในการให้สินเชื่อของธนาคารหลายแห่งได้ใช้ราคาประเมินเป็นข้อมูลตัดสินวงเงินให้สินเชื่อ ซึ่งได้เกิดเหตุการณ์ที่ผู้ซื้อต้องการสินเชื่อจำนวนมาก ๆ และต้องการกู้เกินกว่าที่ซื้อจริง หรือบางแห่งผู้ขายก็เป็นใจ วางราคาให้สูง ออกโครงการให้แพง เพื่อให้เป็นราคา "หลอก" เพื่อผู้ซื้อจะได้กู้มากเหลือเงินไว้ใช้สมใจ และได้พบเห็นกันมาโดยตลอดในอดีต แม้แต่ปัจจุบันที่น่าจะได้รับบทเรียนจากวิกฤติกันมาแล้ว ก็ยังมีอยู่ นักประเมินก็ตกเป็นเครื่องมือ คนซื้อก็ยอมจ่ายพิเศษ คนขายก็ขัดไม่ได้ คนไม่ทำก็ไม่ได้ขาย พนักงานธนาคารก็ไม่สนใจ เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้แล้ว ประชาคมนักประเมินหรือธุรกิจอสังหาฯ ควรจะดำเนินการ อย่างไรดีครับ
 
คำตอบ:
กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล
อุปนายกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
อดีตรองผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
และอดีตกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ซึ่งท่านเป็นผู้ริเริ่มว่าจ้าง
บริษัทประเมิน ให้ทำงานประเมิน
แทนพนักงานของธนาคาร
ในกรณีของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในสมัยที่ผมเป็นกรรมการผู้จัดการอยู่นั้น
1 เปลี่ยนงานฝ่ายประเมิน ธอส.เป็นงานตรวจสอบ การประเมินของบริษัทประเมินเอกชนไทยยังไม่มีกฏหมายควบคุมผู้ประเมินและความชำนาญยังไม่มาก การควบคุมเจ้าหน้าที่ประเมินยังไม่ดี เป็นอาชีพใหม่ในไทย การใช้ผู้ประเมินภายนอกทำให้งานพนักงานประเมินธอส.ลดลงจึงเปลี่ยนงานให้เป็นงานป้องกันความผิดพลาดโดยให้ไปประเมินซ้ำโดยสุ่มตัวอย่าง10-20%ของรายงานประเมินเอกชน
2 เชิญบริษัทประเมินเอกชนรับทราบผลการประเมินตรวจสอบของธอส.ทุกเดือนให้บริษัทเอกชนรู้ว่าธอส.ไม่ปล่อยตามใจชอบและจะได้นำข้อบกพร่องที่ธอส.พบไปปรับปรุงตัวเอง ให้มีมาตราฐานสูงขึ้นการพบกันไม่ใช่การคอยจับผิดแต่ให้โอกาศ บริษัทแก้ใขก่อนเกิดเหตุรุนแรงซึ่งจะเสียหายทั้งธอส.บริษัทประเมินและผู้กู้
3 ให้บริษัทรับผิดชอบความเสียหายในวงเงินจำนวนหนึ่งโดยมีเครื่องมือให้บริษัทเอกชนนำเงินมาฝากประกันไว้ด้วย
4 จัดตั้งสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินควบคุมและพัฒนาผู้ประเมินเป็นความพยายามให้ผู้ประเมินร่วมมือกันเองในการเพิ่มมาตราฐานและคุมจรรยาบรรณกันเองตามวิธีการสากลของวิชาชีพนี้
5 ให้เงินสมาคมจัดการฝึกอบรมผู้ประเมินเป็นระยะเพื่อให้วิชาชีพนี้ก้าวหน้ามีคุณภาพในระดับสูงขึ้นและเพิ่มจำนวนผู้ประเมินมารองรับจำนวนผู้กู้ในอนาคตเป็นประโยชน์แก่ธอส.
6 กำหนดงานและแบบรายงานสำรวจและประเมินราคาเป็นการกำหนดมาตราฐานขั้นต่ำที่บังคับการปฏิบัตงานของผู้ประเมินเพื่อตรวจสอบใด้ด้วย
7 กำหนดวงเงินกู้เป็นอัตราต่อรายได้เพื่อไม่ให้เอาราคาประเมินมากู้มากๆอย่างที่เคยทำกัน โดยให้มีหลักฐานรายใด้ รายใด้ที่ไม่แน่นอนในระยะยาวกำหนดวงเงินกู้ต่ำกว่าเงินเดือน
มาตราการเหล่านี้ต้องใช้ประกอบกันจึงจะใด้ผลลดความเสี่ยงความผิดพลาดและมีต้นทุนต่ำไม่ใช่คิดแต่เรื่องจับผิดและลงโทษ หลังจากเกิดความเสียหายซึ่งในเชิงธุรกิจจะล้มเหลวและมีต้นทุนสูง
Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่