Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม
          ในประเทศไทย มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทยและโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยถือเป็นองค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีกิจกรรมให้ความรู้ที่ต่อเนื่องที่สุดเช่นงานเสวนาวิชาการรายเดือน การสัมมนา การอบรมทางด้านอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับการต้อนรับอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องทั้งจากผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินสถาบันการเงิน นักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยราชการทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
          กิจกรรมเหล่านี้ถือเป็น การศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพ(continuing professional development programs หรือ CPD) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคะแนน1 CPD คะแนน/ชั่วโมง เช่น ถ้าเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการรายเดือน ซึ่งเป็นเวลาตั้งแต่ 13:00 - 17:00 น. ก็จะได้คะแนน CPD 4 คะแนน แต่ถ้าร่วมงานสัมมนา 1 วัน ก็จะได้คะแนน 6-8 ชั่วโมงตามระยะเวลาที่จัดจริง
          สำหรับผู้ใช้บริการนักวิชาชีพ ควรพิจารณาว่านักวิชาชีพนั้น ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรม CPD นี้มากน้อยเพียงใดในแต่ละปี เพราะเป็นเครื่องวัดหนึ่งว่านักวิชาชีพนั้น ๆ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้เพื่อการให้บริการวิชาชีพมากน้อยเพียงใดและการจัดทำรายชื่อนี้ถือเป็นความพยายามในการให้เกียรติรับรองความพยายามของนักวิชาชีพนั้นๆ สมาคมหรือองค์กรวิชาชีพใดประสงค์จะตรวจสอบในรายละเอียดของการเข้าร่วมของสมาชิกของท่านรายใดทางมูลนิธิยินดีให้ความร่วมมือตามความยินยอมของผู้เข้าร่วม
          บุคคลจำนวน ท่าน (นับถึง ) ในที่นี้ เคยผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ กับทางมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทยหรือทางโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้:
ค้นหาใส่ชื่อท่านเพื่อแสดงจำนวนชั่วโมง
ชื่อ: นามสกุล:
*กรุณาพิมพ์ชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง

Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่