Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 75 เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพงานประเมินค่าทรัพย์สิน”
วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2551 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
 
คลิ๊ก เพื่อดูเอกสารประกอบเสวนา
 

คุณอมรศักดิ์ ไกรสวัสดิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ศาสตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล
ประธานกรรมการ
สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

อ.วันชัย ตัณฑ์สกุล
เลขาธิการ
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

คุณไพรัช มณฑาพันธุ์
อุปนายก
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

คุณพีรวัส ภักดี
ประธานชมรมนักบริหารงานประเมินราคา
สมาคมธนาคารไทย

อ.วสันต์ คงจันทร์
กรรมการผู้จัดการ
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
 
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่