Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 70 เรื่อง "เทคนิคการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ตากอากาศ"
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2551, กรุงเทพมหานคร
คลิ๊ก เพื่อดูเอกสารประกอบเสวนา
 

คุณปัทมา จันทรานุกูล
กรรมการบริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สิน แห่งประเทศไทย

อ.วสันต์ คงจันทร์
กรรมการผู้จัดการ
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

คุณนิวัติ ละมุนพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
กระทรวงมหาดไทย

คุณวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้ จำกัด

คุณชัยการ สุดอำพันธร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Thailand Estate Corporation
 
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่