Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 68 เรื่อง "การลงทุนอาคารชุดและอะพาร์ตเมนต์ตามแนวรถไฟฟ้า"
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2551, กรุงเทพมหานคร
 

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สิน แห่งประเทศไทย

อ.วสันต์ คงจันทร์
กรรมการผู้จัดการ
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

คุณสันติ บุญประคับ
ผู้อำนวยการ
สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คุณอภิชาต ปภาณภูวงศ์
อุนายกสมาคม
การขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

คุณนิวัติ ละมุนพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
กระทรวงมหาดไทย

คุณวิศิษฐ์ คุณาทรกุล
ประธานและกรรมการผู้จัดการ
บจก.เรียลตี้ เวิลด์ อัลไลแอนซ์
 
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่