Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 64 เรื่อง "ลงทุนซื้อ-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างแดน"
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2551, กรุงเทพมหานคร
 
คลิ๊ก เพื่อดูเอกสารประกอบเสวนา
 
 
 

คุณณญาดา ธนะพัฒน์
ผู้บริหาร
Century 21 Coast To Coast Realtors

อ.พัลลภ กฤตยานวัช
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์
ผอ.ศูนย์จีนศึกษา จุฬาฯ

อ.นคร มุธุศร
นายกก่อตั้งสมาคม
บริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

อ.วิทยา ศุภธนากุล
ที่ปรึกษา
ธ.กรุงเทพ

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่