Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 61 เรื่อง "2 เดือนสุดท้ายขีดเส้นตายตรวจสอบอาคาร"
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2550, กรุงเทพมหานคร

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สิน แห่งประเทศไทย

คุณจรัญ เกษร
Managing Director
Lumpini Property Management Co.,Ltd.

ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
ประธานที่ปรึกษา
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

คุณธงชัย หวานฉ่ำ
นายก
สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

คุณสุรพงษ์ ตรีสุกล
วิศวกรอาวุโส
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

อ.วสันต์ คงจันทร์
กรรมการผู้จัดการ
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
 
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่