Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือน ครั้งที่ 37 เรื่อง "เทคนิคการประเมินค่าเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน ทางการพาณิชย์"
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2548, กรุงเทพมหานคร
 
 
ดร. โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 

อ.วสันต์ คงจันทร์
กรรมการผู้จัดการ
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

นายพิศุทธิ์ จำเริญรวย
ที่ปรึกษาประจำ
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

นายปาณฑพ มาลากุล ณ อยุธยา
อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร
นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร นายก
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

นายนพดล แก้วสุพัฒน์
นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด
และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวรเชษฐ์ ทับทิม
ผู้อำนวยการส่วนงานการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ กรมธนารักษ์
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่