Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือน ครั้งที่ 36 เรื่อง "เวนคืนอย่างไรให้เป็นธรรม"
จันทร์ที่ 26 กันยายน 2548, กรุงเทพมหานคร
 
คลิ๊ก เพื่อดูเอกสารประกอบเสวนา
 
 

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม
 

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ยายไฮ ขันจันทา
ราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสิทธิในที่ดิน
นายปัญจะ คุปรัตน์
รองอธิบดีกรมทางหลวง
นายเริงศักดิ์ ทองสม
ผู้อำนวยการ
ส่วนพัฒนาระบบการขนส่ง สนข.
นายศักดิ์ชัย บุญมา
หัวหน้ากลุ่ม
งานจัดกรรมสิทธิ์ 1 สำนักการโยธา
นายนพดล แก้วสุพัฒน์
นายองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด
กรมโยธาธิการและผังเมือง
นายยุทธนา กระบวนแสง
ผู้ดำเนินรายการ
โทรทัศน์เนชั่นแชลเนล
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่