Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือน ครั้งที่ 32 เรื่อง "อนาคตกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย"
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2548, กรุงเทพมหานคร
 

คุณมาริษ ท่าราบ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการลองทุนไอเอ็นจี
(ประเทศไทย) จำกัด

คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด

คุณวนา พูลผล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่