Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือน ครั้งที่ 25 เรื่อง "โครงข่ายรถไฟฟ้าระบบราง: ก้าวใหม่ของคมนาคมใน กทม.และปริมณฑล"
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2547
คลิ๊ก เพื่อดูเอกสารประกอบเสวนา
 

ดร.คำรบลักขิ์ สุรัสวดี
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

นายประณต สุริยะ
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

คุณวสันต์ คงจันทร์
กรรมการผู้จัดการ
AREA
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่