Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือน ครั้งที่ 25 เรื่อง "โครงข่ายรถไฟฟ้าระบบราง: ก้าวใหม่ของคมนาคมใน กทม.และปริมณฑล"
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2547
คลิ๊ก เพื่อดูเอกสารประกอบเสวนา
 

ดร.คำรบลักขิ์ สุรัสวดี
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

นายประณต สุริยะ
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

คุณวสันต์ คงจันทร์
กรรมการผู้จัดการ
AREA
 
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 Tel. (66)2295.3171 Fax. (66)2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org สถานที่ตั้ง: แผนที่