Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือน ครั้งที่ 24 เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินหลังเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิ "
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2547
คลิ๊ก เพื่อดูเอกสารประกอบเสวนา
 

ดร.สุวัฒน์ วาณีสุบุตร
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการบริหารการ
พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นายสมชัย ศรีวิบูลย์
ผู้อำนวยการกองผังเมืองเฉพาะ
กรมโยธาธิการและผังเมือง

คุณสุนัทที เนื่องจำนงค์
ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
บจก.ไพร์ม เนเจอร์ วิลล่า

คุณวสันต์ คงจันทร์
กรรมการผู้จัดการ
AREA

คุณอติณัช ชาญบรรยง
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่