Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือน ครั้งที่ 19 เรื่อง "ความรุ่งโรจน์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตและแนวโน้มราคาที่ดิน"
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2547 ณ โรงแรมนารายณ์
 
 
 
นายนิรันดร์ กลัยาณมิตร นายธนิต รัตนกำชัย นายวีรศักดิ์ ศิริหวังสันติ นางลดาวัลย์ ธนะธนิต
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่