Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 125 แนวทางการลงทุนอสังหาฯ ปี ‘56
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:00-17:00 น. ณ ห้องประชุม มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ศาสตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล
ประธานกรรมการอำนวยการ
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

คุณวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
กรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี้ จำกัด

คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล
ประธานชมรม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น

คุณมนตรี เหมวิจิตร
Executive Real Estate Consultant

คุณอลงกต บุญมาสุข
ประธานชมรม
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์
และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารกสิกรไทย
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่