Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 123 นโยบายอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาเมืองของไทย พ.ศ.2556
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 13:00-17:00 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอคองคอร์ต ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ศาสตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล
ประธานกรรมการอำนวยการ
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

นายวีระพงษ์ บุญญานุสนธิ์
ผู้ตรวจราชการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง

นายทนงศักดิ์ วิกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย
การเคหะแห่งชาติ

นางสาวปัญญภัสสร์ นพพันธ์
ผู้อำนวยการกองวางผังพัฒนาเมือง
สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่