Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 109 เรื่อง “ข้อมูลเพื่อการจัดทำนโยบายที่อยู่อาศัย”
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 17 บจก.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ถ.สุรศักดิ์ กรุงเทพฯ

          มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดเสวนาวิชาการครั้งที่ 109 เรื่อง ข้อมูลเพื่อการจัดทำนโยบายที่อยู่อาศัย เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสวัสดิภาพที่อยู่อาศัยของประชาชน และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ณ อาคาร บสก. บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด โดยมี คุณพิชา ดำรงค์พิวัฒน์ กรรมการและคณะกรรมการจัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการเสวนา
          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Mrs.Jackie Winters สมาชิกวุฒิสภา รัฐออรีกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Mr.Paul D. Bender, MRICS, ASA, AACI  Executive Vice President, Altus Group มานำเสนอกรณีศึกษานโยบายที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา โดยมี ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มาร่วมเสนอความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย

คลิ๊ก เพื่อดูเอกสารประกอบเสวนา


Mrs. Jackie Winters
สมาชิกวุฒิสภา
รัฐออรีกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา

Mr. Paul D. Bender
MRICS, ASA,
AACI  Executive Vice President, Altus Group

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่