Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 108 เรื่อง “ประเมินตลาดอสังหาริมทรัพย์ภูมิภาค”
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ความประทับใจเสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 108
คุณไกร ไกรณรงค์
  • จัดงานดีมาก วิทยากรตั้งใจมา
  • ดร.โสภณ จุดยืนพัฒนา ชัดเจน
คุณวิโรจน์ ตันสุวรรณนนท์
  • การบริการต้อนรับ
  • ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ด้วยความกระตือรือร้น
คุณชัยอนันต์ ผู้มีสิทธิ
  • วิทยากรเป็นผู้มีความรู้จริงในการพัฒนาอสังหาฯ และมีความตั้งใจอย่างมากที่จะให้ความรู้

คลิ๊ก เพื่อดูเอกสารประกอบเสวนา


ศาสตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล
ประธานกรรมการอำนวยการ
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

คุณธนวัฒน์ พูนศิลป

นายกสมาคม
สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา

ดร.สมชาย กุละปาลานนท์
นายกสมาคม
สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน

คุณกฤช หิรัญกิจ
นายกสมาคม
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จ.นครราชสีมา

คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล
ประธานชมรม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่