Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือน ครั้งที่ 1 เรื่อง "การจัดหาและการจำหน่ายทรัพย์สินภาครัฐเพื่อการพาณิชย์"
วันที่ 21 ตุลาคม 2545 ณ พาร์คสวนพลู สาทรใต้
เรื่อง "การจัดหาและการจำหน่ายทรัพย์สินภาครัฐเพื่อการพาณิชย์"
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้เชิญ นายไมเคิล ดี แบลสชุค ผู้อำนวยการ กรมประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์กระทรวงโยธาธิการ แคนาดา มาบรรยายในงานเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2545
คลิ๊ก เพื่อดูเอกสารประกอบการบรรยาย
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่