Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
ดาวโหลดเอกสารประกอบการเสวนา *กรุณาคลิกเลือกดาวโหลดเอกสารด้านล่าง
เลือกทั้งหมด
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 192: เจาะลึกเอกสารสิทธิ์ จับถูก กำไร / ดูผิด เจ๊ง
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:30-17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ถ.นนทรี กรุงเทพมหานคร
กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน
13:00 เปิดการเสวนา
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:15 ขั้นตอนการตรวจสอบโฉนด เอกสารสิทธิ ข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ประมวลกฎหมายทีดิน /ผังเมือง / อาคาร / เขตป่า
อ.เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.สยาม อิมพีเรียล แอฟเพรสซัล
14:30 แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกที่ดิน
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
15:00 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
15:15 เทคนิค ข้อจำกัดการใช้ที่ดิน / ศักยภาพที่ดินกับการพัฒนาโครงการ
- Case Study กรณีซื้อที่ดินผิด - ติดภาระจำยอม - ที่ สปก.- พัฒนาไม่ได้-โอนไม่ได้
อ.จำนงค์ บัวไขย
กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
16:30 ปาฐกถาพิเศษ: ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จของธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
คุณฐนันชัย พุทธพันธา (เก้า) กรรมการผู้จัดการ LWSriracha
17:15 ปิดการเสวนา

            ขั้นตอน การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ การเช็คศักยภาพพื้นที่ทั้งในเขตป่า ผังเมือง การรอนสิทธิ์ ฯลฯ ก่อนซื้อขาย เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย พร้อมข้อพึงระวังสำหรับนักลงทุน ตัวแทนนายหน้า ผู้ประกอบการ

 
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่