Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 176: นโยบายที่อยู่อาศัย อสังหาฯ และการพัฒนาเมืองของไทย
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 13:00-17:00 น. ณ ห้องประชุม มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
กำหนดการ
13:00 เปิดการเสวนา
คุณวิภา พลพรรัตน์ นักบริหารระดับ 11 การเคหะแห่งชาติ
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:45 นโบายที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาเมืองที่ควรจะเป็น ศึกษาแบบจากจากต่างประเทศ
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
14:15 การเสวนานโยบาย 4 กลุ่มย่อย:
1.ชุมชนแออัด 2.ที่อยู่อาศัยทั่วไป 3.ตลาดอสังหาริมทรัพย์ 4.การพัฒนาเมือง
15:00 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
15:15 นำเสนอผลการอภิปราย
15:45 การอภิปรายสรุป
คุณศันสนีย์ ศรีศุกรี ทีปรึกษาด้านการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
คุณชูศักดิ์ ศรีอนุชิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน
คุณประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
16:45 สรุปและอภิปรายซักถาม
17:00 ปิดการเสวนา
ดาวโหลดเอกสารประกอบการเสวนา *กรุณาคลิกเลือกดาวโหลดเอกสารด้านล่าง
เลือกทั้งหมด
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่