Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 170: การประเมินค่าอาคารเขียวและสวนสาธารณะ
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13:00-17:00 น. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกัน THE BMAM EXPO ASIA 2016 และโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะจัดการเสวนาวิชาการรายเดือน เรื่องแนวทางการประเมินค่าอาคารเขียวและสวนสาธารณะ เพื่อการพัฒนาภาคมหานครอย่างมีประสิทธิผลของเมืองต่าง ๆ ในประเทศไทย ทั้งนี้จะมีวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชน ผู้เข้าร่วมเสวนาประมาณ 80-120 ท่าน กำหนดการมีดังนี้
กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน/รับเอกสาร
13:00 เปิดการเสวนา
13:30 การพัฒนาสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร
นางสาวปาจริยา มหากาญจนะ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
14:20 แนวทางการประเมินค่าสวนสาธารณะและอาคารเขียว
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
15:00 พัก-รับประทานเครื่องดื่มเครื่องเคียง
15:15 แนวทางการพัฒนาอาคารเขียว
คุณอนวัช สุวรรณเดช ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือผู้แทน
คุณวิญญู วานิชสิริโรจน์ เลขานุการสถาบันอาคารเขียวไทย และรองประธานกรรมการอาวุโส
บจก.ดีไซน์ 103  อินเตอร์เนชั่นแนล
คุณสุนทร สถาพร กรรมการมูลนิธิฯ และกรรมการผู้จัดการ หมู่บ้านสถาพรรังสิต ซึ่งได้รับรางวัล
บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น
17:00 ปิดการเสวนา
 
ดาวโหลดเอกสารประกอบการเสวนา *กรุณาคลิกเลือกดาวโหลดเอกสารด้านล่าง
เลือกทั้งหมด
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่